facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Seminář pro příjemce: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - Praha

14. 2. 2018
Seminář pro příjemce: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pořádá dne 15. března 2018 v Praze seminář pro příjemce Výzvy č. 02_16_027 mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.

Seminář je určen pro příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 2, ve Výzvě č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků. Cílem semináře je seznámit účastníky s realizační fází projektů, specifiky dané výzvy, problematikou zpráv o realizaci a žádostí o platbu, změnovým řízením a adekvátními moduly IS KP 2014+.

Dovolujeme si upozornit, že seminář je přednostně určen pro zástupce příjemců finanční podpory v rámci této výzvy, vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme účast nejvýše 2 zástupců za 1 projekt. Celkový počet účastníků je omezen na 60 osob, upozorňujeme, že seminář se stejným obsahem se bude konat i v Brně dne 7. 3. 2018.

Datum konání: 15. března 2018

Čas konání: 10:00 − 16:00 (registrace od 9:30)

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do středy 28. 2. 2018.

 

 

Zdroj: MŠMT