facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Seminář: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

14. 1. 2018
Seminář: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zve na Seminář pro příjemce v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro VaV. Akce se bude konat 13. 2. 2018 v Praze.

Seminář je určen pro příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 2, ve Výzvě č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro VaV. Jeho cílem je seznámit účastníky s realizační fází projektů, problematikou zpráv o realizaci a žádostí o platbu, změnovým řízením, veřejnými zakázkami a adekvátními moduly IS KP 2014+.

Akce je přednostně určena pro zástupce příjemců finanční podpory v rámci této výzvy, popř. jejich partnerů, a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 3 zástupců za 1 projekt.

Seminář se uskuteční 13.2. 2018 od 10.00 do 16.30 v Praze, v prostorách Harfa Office Park (Zlatá zasedací místnost, 2. patro), Českomoravská 2420/15.

Registrace je nutná nepoději do pátku 2. 2. 2018 zde.

 

Zdroj: MŠMT