Vytisknout tuto stránku

Seminář pro žadatele ve výzvě OP VVV - Předaplikační výzkum

7. 5. 2018
Seminář pro žadatele ve výzvě OP VVV - Předaplikační výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 13. 6. 2018 seminář pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 1 OP, výzvy č. 048 Předaplikační výzkum.

Seminář bude zaměřen na seznámení příjemců s postupy a pravidly ŘO tak, aby při předložení prvních zpráv o realizaci a žádostí o platbu, příjemci co nejméně chybovali. Zaměření semináře bude cílit na vykazování věcné a finanční části realizace projektu, na dokladování výstupů a podkladů ke zprávám o realizaci a žádostem o platbu, případně na práci v systému ISKP14+ při vyplňování zpráv o realizaci a žádostí o platbu a s postupem při zadávání veřejných zakázek. Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé projekty řeší obdobné situace, lze seminář využít i pro společnou diskuzi a sdílení zkušeností. Seminář může sloužit také jako klíčový nástroj pro diskuzi nad čerpáním projektů v klíčovém roce 2018 (naplnění pravidla n+3).

Datum konání: 13. června 2018

Čas konání: 9:30 − 16:00 (registrace od 9:00)

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

Seminář je určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 1 OP, výzvy č. 048 Předaplikační výzkum. Dovolujeme si upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě semináře je možná účast nejvýše 2 zástupců za jednoho příjemce.

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do: 6. června 2018. Počet účastníků je omezen na 50.

 

Zdroj: MŠMT