facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seminář: Současnost a budoucnost financování VaVaI

11. 11. 2017
Seminář: Současnost a budoucnost financování VaVaI

Institut profesní přípravy pořádá dne 5.prosince 2017 tradiční seminář k financování výzkumu, vývoje a inovací.

Seminář se koná v 1.patře Kulturního domu KRAKOV, Těšínská 600/4, Praha 8 (sídliště Bohnice). Pozvánku a přihlášku na seminář naleznete zde.

Termín: úterý, 5.prosince 2017

Program semináře:

8,30 - 9,30 Prezence účastníků

9,30 - 9,40 Zahájení semináře

9,40 – 10,15 Současnost a budoucnost
financování VaVaI

 • vývoj podpory VaVaI
 • strategické cíle financování
 • podpora VaVaI jako nástroj řízení
 • Přednáší : Ing. Dagmar Korbelová, CSc.,ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřadu vlády ČR

10,15 – 11,15 Další aktuální informace Úřadu vlády ČR

 • informace o novinkách v působnosti Odboru podpory Rady VaVaI Úřadu vlády ČR
 • Informační systém VaVaI 2.0 (aktuální stav, plánovaný rozvoj, změny v datových struktu-rách, pravidla předávání dat do IS VaVaI, příprava nové generace IS VaVaI)
 • Přednášejí : Ing. Jan Marek, Ph. D., sekretář Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ředitel Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR, Ing. Miroslav Rychtařík, vedoucí Oddělení informačních systémů Úřadu vlády ČR

11,15 – 11,45 Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 • Přednáší : Ing. Jana Říhová, ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT

11,45 – 12,05 Zhodnocení dosavadní imple-mentace programu INTER-EXCELLENCE a výhled na následující období

 • Přednáší : RNDr. Jana Bystřická, pověřena zastupováním ředitele odboru strategických programů a projektů MŠMT

12,05 – 12,30 Přestávka

12,30 – 13,00 Aktuality z Technologické agentury ČR

 • programy a připravované výzvy
 • interní projekty
 • mezinárodní spolupráce
 • Přednáší : Ing. Pavel Komárek, CSc., člen předsednictva Technologické agentury ČR

13,00 – 13,40 Aktuální informace Grantové agentury ČR

 • vývoj rozpočtu a veřejné soutěže a jejich výsledky
 • běžící a připravované skupiny grantových projektů
 • další informace
 • Přednáší : Ing. Lada Knetlová, ředitelka Kanceláře Grantové agentury ČR

13,40 - 13,50 Přestávka

Odpolední program (rezortní informace)

 13,50 – cca 14,15 Aktuální informace Ministerstva průmyslu a obchodu

 • stav realizace programů PO OP PIK
 • připravované výzvy programů PO1
 • připravovaný program TREND
 • Přednáší: Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení Prioritní osy 1 OPPIK MPO

 

Zdroj: Institut profesní přípravy