facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Seminář: Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

27. 3. 2019
Seminář: Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem pořádají dne 24. 4. 2019 v Praze pravidelný seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, tentokrát s tematickým zaměřením na nové technologie a infrastruktury.

Odborný seminář se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 od 9:30 hodin v Technologickém centru AV ČR (Ve Struhách 27, Praha 6) od 9:30 do 14:30 hodin.

Program letošního semináře je věnován srovnání dat a statistických údajů mapujících financování VaV v posledních deseti letech, s tím souvisejících údajů za lidské zdroje v této oblasti a dostupných statistik vybraných technologických oblastí. Mozaiku přehledu financování výzkumných infrastruktur z operačního programu VaVpI na veřejných vysokých školách doplní údaje o využívání daňové podpory VaV soukromými podniky u nás a v zahraničí.

Závěr semináře představí umělou inteligenci z pohledu mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru.

Podrobný program akce naleznete v příloze. V případě zájmu se registrujte, prosím, pomocí registračního formuláře zde. Účast na semináři je bezplatná.

 

Zdroj: TC AV ČR