facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Z čeho nejlépe financovat vývoj a inovace ve firmách?

18. 2. 2019
Z čeho nejlépe financovat vývoj a inovace ve firmách?

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC) pořádá seminář, který se zaměří na různé způsoby financování výzkumu a vývoje v soukromých firmách. Vystoupí zde zástupci Technologické agentury ČR i Technologického centra AV ČR. Akce se bude konat 5. března 2019.

Seminář Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, které ho pořádá ve spolupráci s Centrem podpory inovací VŠB – TUO Ostrava, se zaměří na různé typy financování výzkumu a vývoje v komerční sféře. Představí možnosti financování z programu Horizont 2020, i nový rámcový program Horizon Europe, program EUREKA a Eurostars. O svých zkušenostech s programy budou také mluvit úspěšní žadatelé.

Seminář se bude konat 5. března 2019, od 10:00 do 16:30 v prostorách Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. (Technologická 5, 708 00 Ostrava – Pustkovec).

 

Program semináře

09:30 registrace účastníků

10:00 Přivítání účastníků a zahájení semináře

Adéla Hradilová – Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., Kateřina Kučová – Centrum podpory inovací, VŠB-TU Ostrava

10:10 Současný vývoj rámcového programu H2020 a možnosti financování pro firmy

Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR, Praha

11:10 Programy TAČR pro firmy

Martin Bunček, Technologická agentura ČR, Praha

11:40 Rámcový program Horizon Europe

Michaela Vlková, Technologické centrum AV ČR, Praha

12:40 Možnosti v mezinárodním programu EUREKA

Martin Gregor – ITC HOLDING s.r.o., Brno

13:10 EUREKA pohledem úspěšného žadatele

Petr Kroča – OLTIS Group, a.s.

13:35 Program Eurostars – pohled hodnotitele

Martin Bunček – Technologická agentura ČR, Praha

14:20 Eurostars pohledem úspěšného žadatele z Moravskoslezského kraje

Monika Vokřínková – DAP Services

14:45 EIT Digital

15:00 Programy a služby MSIC pro inovativní podnikatele

Adéla Hradilová, Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

15:30 Programy a služby CPI VŠB-TUO

Andrea Šimoníková, Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava

15:45 Programy a služby agentury CzechInvest pro začínající podnikatele

Barbora Dostálová, CzechInvest

16:15 Závěrečná diskuze, individuální konzultace

 

Více informací včetně přihlášky naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MSIC