facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Setkání k výzkumným informacím euroCRIS

31. 10. 2018
Setkání k výzkumným informacím euroCRIS

Mezinárodní organizace pro výzkumné informace euroCRIS pořádá ve dnech 26. – 28. 11. 2018 ve Varšavě členské setkání, určené mimo jiné vysokým školám a výzkumným organizacím, které řeší problematiku zpracování výzkumných informací.

V rámci setkání se uskuteční přednášky a workshopy zaměřené na hodnocení vědy, systémy sběru informací o výzkumu a vysokém školství, softwarová řešení, otevřený přístup k vědeckým datům a další témata. Kromě hostitelského Polska vystoupí s konkrétními příklady odborníci z Belgie, Nizozemska, Slovenska, Srbska, Rumunska, Skotska nebo Peru.

Podrobný program třídenní akce a další informace naleznete zde. Bezplatná registrace je možná do 10. listopadu 2018.

euroCRIS je evropská organizace pověřená propagací informačního systému o výzkumných informacích CRIS (Current Research Information System). Hlavním cílem euroCRIS je vytvářet společnou platformu pro jednotlivce i organizace, kteří se zajímají o využití informačních technologií v rámci samotné výzkumné činnosti i v rámci jejího řízení, financování, hodnocení, přenosu poznatků do praxe či popularizace výzkumu. Za tímto účelem organizuje konference, workshopy a poskytuje poradenství. 

 

Zdroj: euroCRIS