facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Sympozium iNETME: Rozvoj mezinárodních kontaktů

12. 12. 2019
Sympozium iNETME: Rozvoj mezinárodních kontaktů

Ve středu 26. února 2020 se v prostorách Vysokého učení technického v Brně uskuteční Sympozium iNETME na téma Rozvoj mezinárodních kontaktů. Akci pořádá NETME Centre.

Sympozium proběhne 26. února 2020 od 9:00 do 16:00 v prostorách Rektorátu VUT, Antonínská 1, Brno – Štukový sál (3. patro). Nad sympoziem převzal záštitu děkan Fakulty strojního inženýrství VUT Jaroslav Katolický. 

Prezentace přednášejících budou v anglickém jazyce. Pro registrované účastníky je sympozium zdarma – registrovat se můžete zde.

PROGRAM

Registrace a zahájení

9:00 – 10:00 Registrace a welcome coffee
10:00 – 10:05 Úvodní slovo děkana FSI VUT Jaroslava Katolického
10:05 – 10:15 Představení projektu iNETME – doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph. D.

Panel 1: Pohled diplomatů

10:15 – 11:00 Prof. Pierre Bruno Ruffini

 • Co je a není vědecká diplomacie – odpovědi na klíčové otázky

Profesor mezinárodní ekonomie na fakultě Mezinárodních věcí na univerzitě Le Havre (Francie). V letech 2000 až 2005 působil jako prezident univerzity v Le Havre. Je bývalým poradcem pro vědu a techniku na Velvyslanectví Francie v Rusku a Itálii. Je expertem v právě probíhajícím evropském projektu “Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (InsSciDE – H2020).

11:00 – 11:30 Dr. Otakar Fojt

 • Spolupráce s britskými vědeckými organizacemi
 • Brexit a Horizont Europe
 • Příklad navázané spolupráce

Regionální ředitel pro střední a východní Evropu. Již 16 let působí na pozici britského vědeckého diplomata v České republice, kde má na starosti vědu. Otakar Fojt tak má přehled nejen o dění v oblasti vědy a výzkumu u nás i v Británii, ale po celém světě. Kromě pozice vědeckého atašé Jejího Veličenstva působí také jako český i zahraniční lektor v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií.

Panel 2: Představení evropských projektů

11:30 – 11:45 Mgr. Eliška Tomalová, Ph. D./Mgr. Eliška Černovská

Pracuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a je zapojena do úspěšného projektu H2020 – S4D4C „Použití vědy pro/v diplomacii pro adresování globální výzvy“, jehož cílem je podpořit současnou a budoucí evropskou vědeckou diplomacii ve prospěch evropských kapacit, cílů zahraniční politiky EU a zejména vývoje řešení pro globální výzvy. V projektu vede studii, která hledá osvědčené postupy ve vědecké diplomacii a vodohospodářství.

11:45 – 12:00 Prof. Pierre Bruno Ruffini

InsSciDE je evropský projekt financovaný programem Horizon 2020. Je zaměřený na rozvoj sdílené vědecké diplomacie napříč Evropou prostřednictvím mezinárodního, interdisciplinárního a průlomového výzkumu. Cílem projektu je vytvořit vstřícný a novátorský dialog, který bude zdůrazňovat přínos vědeckých akademií a sítí vědeckých diplomatů k řešení globálních výzev.

Panel 3: Možnost získání SME partnerů

12:00 – 12:10: Ing. Eva Kudrnová

Působí v Technologickém centru AV ČR, má na starosti sít Enterprise Europe Network v ČR.

 • služby sítě EEN
 • pomoc při hledání partnerů v projektech

12:10 – 12:20 Mgr. Zdeněk Havel

Projektový manažer pro oblast výzkumu, vývoje a inovací – CzechInvest.

 • představení možností, kterými lze poptávku českých vědců po vhodných zahraničních partnerech prezentovat na zahraničních trzích
 • technologické mise do zahraničí

12:20 – 12:30 prostor pro dotazy

12:30 – 13:30 neformální diskuse a oběd

Panel 4: Zkušenosti nositelů ERC grantu

13:30 – 14:00 Ing. Petr Neugebauer, Ph. D.

Nositel ERC grantu, nyní působí na CEITEC VUT v oblasti paramagnetické rezonance. Absolvent VUT, doktorské studium absolvoval ve Francii v Grenoblu. Po dokončení doktorátu pak strávil dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem v bio-molekulárním magnetickém rezonančním centru. A před návratem do ČR ještě následovalo pět let na univerzitě ve Stuttgartu.

 • profesní cesta
 • jak na zahraniční kontakty
 • cesta k získání ERC grantu

Panel 5: Praktické tipy

14:00 – 14:30 PhDr. Lenka Mynářová

Lenka Mynářová má dlouholeté znalosti a zkušenosti v oblasti marketingových výzkumů, marketingu vědy a výzkumu a transferu technologií v globálním měřítku. Jako členka představenstva společnosti Elmarco, s.r.o. vedla marketing při uvádění technologie Nanospider na globální trh. Podílela se na komercionalizaci výsledků VaV jako členka Advisory Comitee Bochemie a.s. V současné době vede projekty Horizon 2020, Eurostars a projekt Hydal v jeho cestě na globální trh. Přednáší marketing vědy a výzkumu a transfer technologií v ČR i zahraničí.

 • možnosti využití marketingu v prostředí vědy a výzkumu
 • PR vědeckých výsledků a marketingový mix vědeckých výsledků
 • jak nastartovat úspěšný marketing vědy a výzkumu

Panelová diskuze: „Možnosti českých vědců ve vztahu k mezinárodní vědě“

14:30 – 16:00 moderátor Dr. Mgr. Aleš Vlk

Panelisté:

 • prof. Ing. Vladimír Majer, CSc.– profesor fyzikální chemie, působil na univerzitách v USA a ve Francii a jako vědecký diplomat pro francouzské CNRS. Od roku 2014 pracuje externě na Technické univerzitě v Liberci a jako expert pro Evropskou komisi a české vládní organizace.
 • prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. – profesor v oboru fyzikální chemie a emeritní rektor VŠCHT Praha působí v Technologickém centru v oddělení strategických studií. Působil ve Fyzikálním ústavu AV ČR jako zástupce ředitele a jako výkonný ředitel projektu ELI Beamlines – stavby největšího uživatelského výzkumného laserového centra na světě v Dolních Břežanech. Před tím pracoval na MŠMT ve funkci náměstka pro vědu a vysoké školy. V minulosti dlouhodobě pobýval na Danmarks Tekniske Højskole v Kodani, National Institute of Standards and Technology v Marylandu, USA a opakovaně na Université Blaise Pascal ve Francii. Je nositelem francouzského Řádu akademických palem (Chevalier de’l Orde des Palmes Académiques).
 • Dr. Markéta Kubánková absolvovala PhD na Imperial College London, kde také pokračovala v ročním postdoktorálním výzkumu jako EPSRC Doctoral Prize Fellow. V listopadu 2018 se přesunula do Německa na Max Planck Institute for the Science of Light, spoluzakladatelka platformy http://czexpatsinscience.cz – platforma sdružující české vědce a vědkyně v zahraničí
 • Mgr. Jiří Nantl, LL. M ředitel CEITEC MU Středoevropského technologického institutu
 • Ing. Petr Neugebauer, Ph. D. – nositel ERC grantu působící na CEITEC VUT
 • Jan Ostřížek, Ph. D. – řídí mezinárodní vztahy ve výzkumném centru RECETOX

 

Podrobné informace naleznete zde.

 

Zdroj: NETME Center