facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2018

31. 1. 2018
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2018

Ve dnech 6. – 8. března 2018 se v Hustopečích u Brna uskuteční další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018, který pořádá České ekologické manažerské fórum.

Po dvou leté pauze TVIP opět zastřešuje tři tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM, symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci Průmyslová ekologie. Hlavní novinkou pro přednášející je zařazení partnerského časopisu Waste Forum do databáze SCOPUS.

Konference APROCHEM pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu.

Konference PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE je určena pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí. Hlavními tématy letošního ročníku jsou indikátory recyklovatelnosti a veřejné zadávání, využití recyklovatelných materiálů ve stavebnictví, co by měla obsahovat politika druhotných surovin, oběhové hospodářství a LCA v praxi.

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM je určeno k prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie a pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámil s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi. Novinkou letošního ročníku je seminář RADIOAKTIVNÍ ODPADY pořádaný pod odbornou patronací Centra výzkumu Řež a UJV Řež. Příspěvky ze symposia, pokud autoři projeví zájem a projdou úspěšně recenzním řízením, budou v bezplatně uveřejněny v časopise WASTE FORUM, který je od roku 2017 indexován v databázi SCOPUS.

Veškeré informace ke všem třem akcím i k celému TVIPu, včetně průběžně aktualizovaného přehledu přihlášených příspěvků najdete na www.tvip.cz. Předběžný program bude zde zveřejněn nejpozději do poloviny února, nicméně o největších lákadlech mezi dosud přihlášenými příspěvky informoval dnes portál Tretiruka.cz ZDE.

 

Zdroj: České ekologické manažerské centrum