facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Veletrh dotačních příležitostí

2. 6. 2017
Veletrh dotačních příležitostí

Agentura CzechInvest pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání dne 5. června v Karlových Varech veletrh, na kterém budou prezentovány informace o dotačních titulech z operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice, a to se zaměřením na podnikání a průmysl. Představeny budou rovněž evropské programy Horizont 2020 a COSME.

Agentura CzechInvest si Vás dovoluje pozvat ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání na akci, na které budete mít příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Díky našim partnerům můžete konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy MKČR, CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu, programy podporující česko-německou spolupráci a spousty dalších.

Akce je zdarma a bez registrace.

Pozvánka na akci.

 

Zdroj: Agentura CzechInvest