Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Veletrh dotačních příležitostí

13. 11. 2017
Veletrh dotačních příležitostí

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl se uskluteční 23. listopadu 2017 od 9:00 do 15:00 na Univerzitě J. E. Purkyně V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Díky našim partnerům můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), Integrovaný regionální operační program (CRR), OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (SFŽP), programy Ústeckého kraje, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

Zkrátka – přijďte a konzultujte jakýkoli program a kolik programů budete chtít. Nad akcí přijal záštitu děkan Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně, pan RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Míst konání: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, budova rektorátu: zasedací místnost č. 1.14

 

Zdroj: CzechInvest