facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vzdělávací modul 1: Veřejná politika se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace

5. 3. 2018
Vzdělávací modul 1: Veřejná politika se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace

Společnost alevia pořádá v Praze ve dnech 10. – 11. 4. 2018 první modul v rámci druhého ročníku úspěšného komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Úvodní kurz ročníku 2018/2019 se bude věnovat veřejné politice v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Společnost alevia se svými partnery zahajuje druhý ročník vzdělávacího programu, tentokrát v Praze. Program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

MODUL 1 se bude věnovat oblasti VaV z pohledu veřejné politiky. Zaměříme se na základní principy veřejné politiky, klíčové aktéry a instituce i strategické dokumenty a materiály a hodnocení dopadů regulací na prostředí výzkumu a vývoje. Druhý den bude věnován základním statistikám, mezinárodnímu srovnání a případové studii pomocí metody foresight v oblasti výzkumu a vývoje. Lektory prvního modulu jsou Arnošt Veselý a Michal Pazour. Registrovat se můžete zde.

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Vzdělávací program kombinuje poznatky průřezové a mezinárodně srovnatelné (principy veřejné politiky, komercializace, ochrana duševního vlastnictví, mezinárodní spolupráce atd.) se specifickými znaky prostředí výzkumu a vývoje v České republice (aktéři a trendy, právní rámec, hodnocení a financování atd.).

Termíny konání dalších modulů druhého ročníku naleznete zde. Uzávěrka registrace je vždy měsíc před konáním daného modulu nebo do vyčerpání kapacity.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Zájemci mohou absolvovat všechny moduly jako Master of Public Admistration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI).

 

Zdroj: alevia

Stáhnout přílohy: