Vytisknout tuto stránku

Vzdělávací modul 4: Komercializace výstupů VaV

31. 7. 2018
Vzdělávací modul 4: Komercializace výstupů VaV

Společnost alevia pořádá v Praze ve dnech 11. a 12. září 2018 již čtvrtý modul v rámci druhého ročníku úspěšného komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Dvoudenní kurz se bude tentokrát věnovat komercializaci výstupů výzkumu a vývoje.

Program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

MODUL 4 se bude věnovat komercializaci výstupů výzkumné a vývojové činnosti. První den bude zaměřen na licenční smlouvy, jejich obsah a vyjednávání. Druhý den bude věnován spin-off společnostem v rámci výzkumných organizací, možnostem jejich vzniku a rizikům s ním spojeným. V roli lektorů se představí Vojtěch Chloupek z advokátní kanceláře Bird & Bird a Matej Kliman z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři.

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Vzdělávací program kombinuje poznatky průřezové a mezinárodně srovnatelné (principy veřejné politiky, komercializace, ochrana duševního vlastnictví, mezinárodní spolupráce atd.) se specifickými znaky prostředí výzkumu a vývoje v České republice (aktéři a trendy, právní rámec, hodnocení a financování atd.).

Termíny konání dalších modulů druhého ročníku naleznete zde. Uzávěrka registrace je vždy měsíc před konáním daného modulu nebo do vyčerpání kapacity.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

 

Zdroj: alevia

Stáhnout přílohy: