Vytisknout tuto stránku

Zahájení činnosti spin-off platformy MUNI

13. 7. 2021
Zahájení činnosti spin-off platformy MUNI

V září tohoto roku začne fungovat nová spin-off platforma Masarykovy univerzity. Slavnostní zahájení její činnosti se uskuteční v pondělí 20. 9. 2021 v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity od 15:30 hodin.

Vznikající Spin-off platforma vytvoří kontaktní a komunikační prostředí, které propojí spin-offy MU a univerzitu. Navzájem si toho totiž mohou mnoho nabídnout. Propojení pomocí platformy umožní rozvoj všech jejích členů, umožní užší spolupráci a efektivnější podporu transferu technologií a komercializace.

Členem platformy se může stát spin-off MU na základě svého vzniku nebo udělením statusu spin-off společnosti.

„Výsledků výzkumu, které se dokáží uplatnit v praxi, si Masarykova univerzita velmi váží a spin-off společností, které se z nich rodí, si považuje ještě více. I když spin-off společnosti dále žijí vlastními životy, má jim Masarykova univerzita stále co nabídnout. Proto zakládáme Spin-off platformu MUNI - prostor pro sdílení zkušeností a příležitostí a místo pro nová partnerství a spolupráce,“ říká Eva Janouškovcová, ředitelka Centra pro transfer technologií MU 

 

Zdroj: Masarykova univerzita