facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Akademické sdružení Magnanimitas Vás ve dnech 18. - 20. prosince 2017 zve na Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, která přináší jak studentům doktorských studijních programů tak i ostatním zájemcům a pracovníkům prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.

30. 11. 2017

MMK

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Enterprise Europe Network pořádají dne 7. prosince 2017 workshop, který se bude věnovat programům EUREKA a Eurostars.

30. 11. 2017

Enterprise europe network

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR zve na seminář s diskusí k představení nové studie „Ze života místních vědeckých časopisů: O štikách, kaprech a ouklejích v českém publikačním rybníku“, kterou pořádá 18. 12. 2017.

30. 11. 2017

CERGE-EI

Sociologický ústav Akademie věd ČR spolu s Českou asociací doktorandek a doktorandů pořádají dne 14. 12. 2017 konferenci s názvem „YOUTHFUL SCIENCE, USEFUL SCIENCE: What Might the Next Generation of Researchers Bring to Science and Society If Adequately Supported?“, která se zaměří na úlohu doktorandů v současném výzkumu.

29. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR připravuje na 11. prosince 2017 informační seminář k novým výzvám EIC (European Innovation Council) a INNOSUP (For a better innovation support to SMEs) 2018 - 2020 v programu Horizont 2020.

28. 11. 2017

TC AV ČR

Chybí vám pro vaše záměry finanční zdroje? Blíží se konec období, kdy můžete čerpat některé dotace. Sdružení OK4Inovace vás proto zve ve spolupráci s partnery, VTP UP a Okresní hospodářskou komorou v Olomouci dne 24. 11. 2017 na informační seminář Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem.

20. 11. 2017

OK4Inovace

Masarykova univerzita Vás ve dnech 21. - 23. 11. 2017 srdečně zve na specializovaný workshop, Research Funding Academy, zaměřený na mezinárodní výzkumné projekty.

18. 11. 2017

Masarykova univerzita

Humboldt klub České republiky ve spolupráci s Německým velvyslanectvím v Praze pořádá 21. listopadu 2017 diskuzní večer na téma „Ethics in Science: Code of Conduct or Source of Dispute?“. Zaměří se na představení různých etických problémů v současné vědě.

17. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a Univerzitou obrany v Brně pořádá dne 24. listopadu 2017 konferenci na téma Spolupráce mezi akademickým, soukromým a veřejným sektorem v oblasti obranného průmyslu.

16. 11. 2017

Senát PČR

Technologické centrum AV ČR pořádá seminář zaměřený na vysvětlení problematiky finančních pravidel, která se aplikují v akcích RIA, IA a CSA v programu Horizont 2020. Na semináři budou kromě obecných a specifických kritérií způsobilosti nákladů prezentovány také základní informace týkající se přípravy rozpočtu a finančního vykazování.

13. 11. 2017

TC AV ČR