facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

I tento rok se bude konat již tradiční olomoucká konference s názvem UP Business Camp 2016, a to 5. 11. 2016 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

13. 9. 2016

Vědavýzkum.cz

V pátek 16. září 2016 se v Brně uskuteční slavnostní zahájení plného provozu vědeckého centra CEITEC VUT.

12. 9. 2016

Vědavýzkum.cz

Letošní - v pořadí již 14. ročník - konference České dny pro evropský výzkum se uskuteční dne 25. října 2016 v hotelu International na Praze 6. Hlavním tématem konference je mobilita jako cesta k posílení vědecké kariéry.

8. 9. 2016

TC AV ČR

Dne 23. září 2016 pořádá Evropská komise v Bruselu informační den pro koordinátory návrhů, které byly vybrány pro financování. Cílem setkání je vysvětlit detaily k přípravě a podpisu grantové dohody.

7. 9. 2016

TC AV ČR

České ekologické manažerské centrum pořádá 22. 9. 2016 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu seminář s názvem Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, připravované výzvy na podporu VaVaI.

2. 9. 2016

tretiruka.cz

Osmadvacet projektů poslala letos Technologická agentura České republiky (TA ČR) do čtvrtého ročníku soutěže Ceny TA ČR. Hodnotící komise z nich vybrala devět semifinalistů a po velmi pečlivém posuzování i čtyři nejlepší finalisty. Jejich autoři převezmou originální ceny ze sklárny MOSER při slavnostním galavečeru, který se uskuteční 20. října 2016 v nové budově Národního muzea.

1. 9. 2016

TA ČR

Dne 24. listopadu 2016 pořádá podpůrná evropská infrastruktura COST ve spolupráci s Univerzitou v Žilině Úvod do evropské spolupráce COST (Introduction to the COST Framework).

30. 8. 2016

ERA

Dne 23.9.2016 se koná seminář pro zástupce oprávněných příjemců veřejných a státních vysokých škol. Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly pro období udržitelnosti projektů Výzvy 3.4, prioritní osy 4, OP VaVpI.

29. 8. 2016

MŠMT

European Academy for Taxes, Economics and Law pořádá ve dnech 15. a 16. září 2016 v Berlíně praktický seminář na téma Research Evalution & Assessing Research Quality.

27. 8. 2016

Vědavýzkum.cz

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a pod záštitou MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, pořádá seminář k daňové uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj. Seminář se uskuteční dne 8. září 2016 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jedním z přednášejících k této problematice bude člen předsednictva TA ČR pan Miroslav Janeček.

25. 8. 2016

TA ČR