facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Ve dnech 6. - 7. dubna 2017 pořádá Sdružení evropských univerzit (European University Association, EUA) Výroční konferenci EUA 2017 na norské Univerzitě v Bergenu. Hlavním letošním tématem konference bude akademická autonomie a svobody a správné fungování univerzit a institucí vyššího vzdělávání.

16. 12. 2016

ERA

Dne 20. 12. 2016 se koná veřejné diskusní setkání pro firmy a podnikatele, jehož cílem je podpořit veřejnou debatu o zlepšování podmínek pro inovace v České republice. Účastníci by se měli zaměřit zejména na otázku financování inovativních řešení a jejich tržního uplatnění.

16. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

3. evropská TA konference se bude konat v Corku ve dnech 17.-19. května 2017. Konference navazuje na úspěšné TA konference, které se uskutečnily v Praze (2013) a Berlíně (2015), a jejím hlavním cílem je další posílení diskuze o možnostech metody technology assessment  a ostatních příbuzných aktivit. Bude se rovněž hovořit na téma, jak mohou tyto aktivity více přispět k tvorbě politiky VaVaI založené na znalostech.

16. 12. 2016

TC AV ČR

Znalostní a inovační společenství (KIC) EIT Digital pořádá 21. 3. 2017 v Bruselu výroční konferenci k digitalizaci Evropy.

13. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

Dne 6. 12. 2016 bude od 9:30 do 17:00 probíhat na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Festival kreativních průmyslů. Klade si za cíl přiblížit pojem „kreativní průmysly“ studentům a veřejnosti.

3. 12. 2016

UJEP

Pro lepší přípravu na jarní výzvu programu Eurostars je pro žadatele připraven webinář Helping SMEs to innovate. Akce bude probíhat 14. 12. od 11 do 12 hodin a bude zaměřena na představení programu, psaní žádosti, schvalovací a monitorovací proces, upřesnění oprávněných žadatelů a způsobilých výdajů a popsání schvalovacích kritérií.

1. 12. 2016

TC AV ČR

Institut profesní přípravy si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář o aktuálních novinkách ve VVI pro rok 2017 s dalším střednědobým výhledem.

1. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

Dne 12. prosince se v Hradci Králové odborný seminář s cílem seznámit účastníky s problematikou odečitatelných položek na výzkum a vývoj. Přednášku povede zkušený zástupce společnosti PwC, která se již řadu let věnuje uplatňování odpočtů na výzkum a vývoj.

1. 12. 2016

Czechinvest

Ve dnech od 28. 2. do 2. 3. 2017 se bude na brněnském výstavišti konat druhý ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Náš portál se stal jedním z partnerů.

1. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

MŠMT zve zástupce vysokých škol a další zájemce na seminář "Higher Education as a Driver of Regional Development – Applied Sciences & Research within Diversified Higher Education Systems and Their Role in Knowledge Exchange and Regional Development", který spolupořádá EURASHE s TU Košice a CEM Univerzity Komenského v Bratislavě pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a mládeže SR.

30. 11. 2016

MŠMT