facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Vědec se nemusí na podiu divadla či kina před zraky stovek diváků ocitnout jen v případě, že se na takovém místě koná vědecká konference. Už několik let mají odborníci z Masarykovy univerzity příležitost představit svou práci i laickému a vědychtivému publiku v rámci vědecké show Science slam. Jedenácté kolo se koná 31. října 2019 v Univerzitním kině Scala.

9. 10. 2019

Masarykova univerzita

Byl Váš projekt podpořen? Dostali jste se do fáze realizace a ještě jste nebyli na semináři k realizaci? Pak právě pro Vás Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá 31. října 2019 seminář a workshop k realizovaným projektům.

9. 10. 2019

Technologická agentura ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zve na další běh konference Implementace Metodiky 17+, která se uskuteční ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze dne 15. října 2019 od 13 do 18 hodin.

8. 10. 2019

RVVI

V rámci pražského projektu Stephanie, zaměřeného na využívání vesmírných technologií v dalších oblastech života na Zemi, proběhne 5. 11. 2019 závěrečné setkání stakeholderů s názvem Technologie kosmického výzkumu pro lepší Prahu.

7. 10. 2019

Magistrát hl. m. Prahy

Dne 15. října 2019 pořádá kancelář CZELO společně s Českým centrem v Bruselu debatu s tématem Vědecká diplomacie: „Propojení vědy a politiky“ (Science Diplomacy: Connecting Science and Policy).

7. 10. 2019

TC AV ČR

V neděli 1. září 2019 vešly v účinnost Programy nahrazující dosavadní projekty ekonomické migrace, mezi nimi i program Klíčový a vědecký personál. K této příležitosti připravila agentura CzechInvest několik seminářů, které budou probíhat od 7. do 23. října 2019 v Praze, Brně a Ostravě.

6. 10. 2019

CzechInvest

Dne 24. října 2019 se v Technologickém centru AV ČR uskuteční konference, která seznámí účastníky s mnohotvarou a aktuální problematikou ochrany proti padělání výrobků.

5. 10. 2019

ÚPV

Technologická agentura ČR (TA ČR) zve na seminář o možnostech podpory v rámci národních i mezinárodních programů Technologické agentury ČR (TA ČR), který se uskuteční dne 31. října od 17.00 hodin v pražském Operu.

4. 10. 2019

Technologická agentura ČR

Univerzita v Pasově a Česko-bavorská vysokoškolská agentura zvou na 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které proběhne ve dnech 27. – 29. 11. 2019 v Pasově. Uzávěrka přihlášek je 16. 10. 2019. Setkání na téma „Česko-bavorská hranice – krajina, jazyky a technologie“ je určené vědcům, pedagogům, studentům a managementu vysokých škol z celé ČR a Bavorska.

3. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3. V této souvislosti plánuje dne 24. 10. 2019 uspořádat k soutěži informační seminář.

1. 10. 2019

TA ČR