facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

V úterý 11. června 2019 se v prostorách Akademie věd ČR uskuteční panelová diskuse o příkladech dobré praxe ze zahraničí a inspiraci pro vlastní transfer na pracovištích AV ČR.

2. 6. 2019

Akademie věd ČR

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým sdružením pro značkové výrobky pořádají dne 12. 6. 2019 seminář na téma Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice.

2. 6. 2019

ÚPV

Zastoupení Evropské komise v České republice pořádá dne 13. června 2019 Informační seminář k Evropské radě pro inovace (EIC).

31. 5. 2019

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Pro zvýšený zájem uspořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) v Praze a v Brně další dva semináře k 1. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 1 - “Technologičtí lídři”.

29. 5. 2019

TA ČR

Pro zvýšený zájem uspořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) v Praze a v Brně další dva semináře k 1. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 1 - “Technologičtí lídři”.

29. 5. 2019

TA ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o pořádá v úterý 4. června 2019 seminář na téma Ochrana duševního vlastnictví pro malé a střední firmy.

29. 5. 2019

AMSP ČR

Technologická agentura ČR zve na akci Nanoden Praha 2019, která se bude konat v úterý 25. června 2019 v Národním technickém muzeu v Praze.

26. 5. 2019

TA ČR

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Příští se koná 5. června 2019 v Brně. Tématem bude tentokrát strategické řízení výzkumných organizací.

25. 5. 2019

JIC

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost, který se bude konat ve čtvrtek 11. června 2019 od 9.30 h. do 12.30 h.

24. 5. 2019

ÚPV

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy pořádají konferenci k tématům daňových odpočtů na výzkum a vývoj a Inovační strategie ČR 2019–2030, která se koná v pátek 7. června 2019 v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně.

24. 5. 2019

RVVI