facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Moravská zemská knihovna v Brně zve na bezplatné školení o ochraně průmyslového vlastnictví: Úvod do problematiky průmyslových práv.

5. 10. 2017

Moravská zemská knihovna

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví spořádá Český svaz vynálezců a zlepšovatelů seminář „Evropský patent s jednotným účinkem a Evropský patentový soud – aktuální vývoj“.

5. 10. 2017

ČSVZ

Dne 10. října 2017 pořádá společnost mafraevents v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně konferenci na téma Budoucnost strojního inženýrství v Česku. Zaměří se na výzkumné kapacity a potenciál absolventů strojních oborů v praxi.

5. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Noc vědců, jeden z největších celoevropských projektů přibližující vědu a vědecké otázky široké veřejnosti, se letos uskuteční 6. října 2017 od 18.00 do 24.00 hodin. Do akce se zapojí řada univerzit, vědeckých pracovišť, výzkumných ústavů i hvězdáren.

4. 10. 2017

Noc vědců

Umělá inteligence, internet věcí, automaticky řízená auta a jak se vydělává na Internetu či online hrách a sociálních sítích, o tom všem bude již druhý ročník festivalu startupů Festup, který se koná 4. října na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

2. 10. 2017

ICUK

Výzkumné centrum CEITEC VUT umožní v pátek 6. 10. v rámci Noci vědců 2017 návštěvníkům nahlédnout do laboratoří čistších než operační sál. Budou si moci vyzkoušet obléknout laboratorní skafandr či otestovat svou zručnost ve speciálním rukavicovém boxu a provést další experimenty.

1. 10. 2017

CEITEC VUT

Ve dnech 13.-14. listopadu 2017 se v Praze uskuteční seminář pořádaný European Patent Institute (epi) ze série Life of a patent. Seminář je určen především patentovým zástupcům a patentovým odborníkům pracujícím v průmyslu.

30. 9. 2017

EPI

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně srdečně zve na Den klastrů ve Zlínském kraji.

29. 9. 2017

NCA

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá ve spolupráci s Fenomén značky z.s., Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů a Audit Profesional dne 18. 10. 2017 seminář: Ochrana nápadu a značek, aneb jak vydělat a neprodělat.

29. 9. 2017

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá Informační den pro malé a střední podniky (MSP), v rámci kterého proběhne seminář Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích.

25. 9. 2017

ÚPV