facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky seminář zaměřený na práci s databázemi patentů a užitných vzorů pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

8. 9. 2017

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích ochranných známek.

7. 9. 2017

ÚPV

Katedra průmyslového vlastnictví a Ústav právní ochrany duševního vlastnictví Metropolitní univerzity Praha pořádá ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví konferenci na téma aktuálních otázek v oblasti patentového a známkového práva.

6. 9. 2017

Metropolitní univerzita Praha

Již 5. ročník Festivalu vědy nabídne svým návštěvníku nevšední seznámení s různými vědeckými obory. Oblíbená akce pro žáky středních a základních škol i širokou veřejnost proběhne 6. září na Vítězném náměstí v Praze.

3. 9. 2017

Festival vědy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na seminář pro žadatele výzev Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, který se bude konat dne 13. 9. 2017 v Praze.

1. 9. 2017

MŠMT

Technologická agentura České republiky pořádá seminář pro aplikační garanty v rámci 1. veřejné soutěže programů ÉTA a THÉTA, který se uskuteční 12. září 2017 v Praze.

1. 9. 2017

TA ČR

Rádi bychom vás pozvali na informační den k vyhlášené 3. výzvě programu INTER EUREKA, která má uzávěrku 9. 10. 2017. Akce je určena zejména pro malé a střední podniky, které se zabývají vědecko-výzkumnými aktivitami a mají zájem o mezinárodní spolupráci.

28. 8. 2017

TC AV ČR

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pořádá 7. září 2017 již třetí ročník festivalu Art&Science.

27. 8. 2017

Vědavýzkum.cz

Horizon2020 - SME Instrument program podporuje malé a střední podniky, které chtějí posunout své inovativní nápady a proměnit je v nové produkty a služby. Chcete být další českou firmou, která v programu uspěje a získá prestižní grant?

24. 8. 2017

JIC

Seminář pro žadatele o Brno Ph.D. Talent 2017 proběhne 29. srpna 2017, ve 13 hodin, v prostorách Akademie věd ČR, Čechyňská 19, Brno.

20. 8. 2017

JCMM