facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na podrobné seznámení s patentovými a známkovými databázemi Čínské lidové republiky (včetně Tchaj-wanu a Hongkongu), Japonska a Koreje.

24. 4. 2017

ÚPV

Společnost alevia pořádá ve spolupráci s Karlem Zuskou z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři dne 6. června 2017 pravidelný workshop k aktualitám právního rámce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Speciální část se bude věnovat Metodice 2017+.

24. 4. 2017

alevia

V úterý 25. dubna od 16 hodin až do půlnoci pořádá Univerzita Pardubice na pardubickém zámku Noc mladých výzkumníků. Na návštěvníky všech věkových kategorií čeká program plný vědy a techniky, zajímavostí a vědeckých hrátek. V pořadí již 5. ročník oblíbené populárně-naučné akce se koná ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích a dalšími partnery.

23. 4. 2017

UPCE

Toxikologická sekce České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii a Ústav farmakologie a toxikologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Plzni pořádají ve dnech 21.6. - 23.6. 2017 v Plzni konferenci TOXCON 2017.

22. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 18. 5. 2017 pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR workshop, kde budou prezentovány nejnovější informace týkající se problematiky nástroje pro malé a střední podniky - SME Instrument programu Horizont 2020.

20. 4. 2017

TC AV ČR

Centrum investic, rozvoje a inovací, Agentura CzechInvest a Královéhradecký kraj organizují konferenci s názvem Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za výzkumem.

19. 4. 2017

CIRI

28th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology (ICYGMB) se uskuteční ve dnech 27. 8. - 1. 9. 2017 v Praze. Hlavním pořadatelem akce je Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

17. 4. 2017
Akce
Array
(
)

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým sdružením pro značkové výrobky Vás zvou na odborný seminář na téma "Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice".

14. 4. 2017

ÚPV

Think-tank IDEA - Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu pořádá dne 2. května seminář spojený s prezentací v pořadí druhé studie, která se věnuje problematice takzvaných predátorských časopisů. Seminář volně navazuje na loňskou prezentaci první studie na toto téma Predátorské časopisy ve Scopusu.

13. 4. 2017

IDEA

Ve dnech 17. – 19. května 2017 se v polském Gdaňsku koná největší technologická konference pro startupy ve střední a východní Evropě, infoShare 2017. Můžete se těšit na řadu technologických novinek a kromě toho i na soutěže – Startup Contest a Digital Healthcare Hackathon.

13. 4. 2017

Agentura CzechInvest