facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost dne 18. října 2018 seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích ochranných známek ÚPV, TMview a Madrid Monitor.

23. 9. 2018

ÚPV

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni si Vás dovolují pozvat na Konferenci Implementace METODIKY 2017+, která se uskuteční 2. října 2018 v Plzni.

21. 9. 2018

Úřad vlády

Agentura pro podnikání a inovace (API) uspořádá ve čtvrtek 4. října 2018 v rámci 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně seminář s názvem „Nové výzvy v OPPIK, příležitost pro rozvoj vašeho podnikání“.

20. 9. 2018

API

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost dne 11. října 2018 seminář zaměřený na podrobné seznámení s celosvětovou patentovou databází Evropského patentového úřadu Espacenet.

19. 9. 2018

ÚPV

Svaz průmyslu a dopravy zve na prezentaci vybraných výzkumných projektů financovaných státem, které mají komerční potenciál na domácím, či zahraničním trhu. Prezentace se uskuteční 1. října 2018 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

19. 9. 2018

SPČR

Středočeské inovační centrum (SIC) pořádá v pátek 21. 9. 2018 v Praze seminář s názvem Management vědy a výzkumu, jehož cílem je posílit schopnosti a znalosti v oblasti řízení vědy a výzkumu. V roli lektora se představí Vojtěch Kadlec.

18. 9. 2018

SIC

Corvinus University of Budapest a Ulm University pořádají ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 v Budapešti druhý ročník konference Danube Conference for Higher Education Management. Podtitul letošního ročníku zní „In search of excellence in higher education“.

16. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti dne 2. 10. 2018 seminář zaměřený na získání základních informací o označení původu a zeměpisném označení.

15. 9. 2018

ÚPV

Od pátku 14. do soboty 15. září 2018 bude plzeňské náměstí Republiky a prostor před Západočeským muzeem patřit vědě a technice. Už potřinácté se tu uskuteční Dny vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni, které promění náměstí ve vědeckou laboratoř s 32 interaktivními expozicemi.

14. 9. 2018

Západočeská univerzita v Plzni

Dům zahraniční spolupráce (DZS) zve pracovníky vysokých škol, kteří se v jakémkoliv aspektu své práce zabývají internacionalizací, na první ročník fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání, CZEDUCON, který proběhne ve dnech 7. – 8. listopadu 2018 v Praze.

13. 9. 2018

Dům zahraniční spolupráce