facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Vzhledem k blížící se 1. veřejné soutěži v novém programu THÉTA, pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) kulatý stůl, na kterém budou představeny hlavní parametry programu a veřejné soutěže.

5. 6. 2017

TA ČR

Přijďte se dovědět, co patří mezi základy ochrany duševního vlastnictví, které musí úspěšný podnikatel znát. Nečekejte záplavu paragrafů, ale spíše praktické rady a uplatnění selského rozumu. Na programu bude také praktická zkušenost zástupců společnosti IDEA STATICA o ochraně softwarovým patentem, které jsou u nás spíše výjimečné.

4. 6. 2017

JIC

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) ve spolupráci s Agrární komorou, Jihočeskou hospodářskou komorou, IHK Niederbayern a Univerzitou Pasov pořádají dne 22. 6. 2017 v Pasově setkání firem se zástupci Jihočeské univerzity.

3. 6. 2017

JCTT

V souvislosti s vyhlášením 5. veřejné soutěže v programu DELTA pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) dne 20. června 2017 seminář pro uchazeče. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Tentokrát podporuje spolupráci s partnery z Koreje, Taiwanu, Vietnamu a Číny.

2. 6. 2017

TA ČR

Programy přímé podpory výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách, jako IMPULS, TIP anebo ALFA, mohou financovat i projekty, které by se uskutečnily bez ohledu na dotace. Je proto žádoucí hodnotit, do jaké míry jsou v takových programech veřejné prostředky vynakládány hospodárně a jestli dosahují kýžených účinků. Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) představí novou studii.

2. 6. 2017

IDEA

Zajímá vás, jak efektivně komunikovat úspěchy vašeho projektu se zainteresovanými stranami či laickou veřejností? Víte, že komunikace je nedílnou součástí projektových aktivit stejně jako jedním z kritérií hodnocení projektového návrhu? Pokud se chcete dozvědět více o komunikační strategii projektů H2020, jste srdečně zváni na nový seminář pořádaný v Technologickém centru již 20. 6. 2017.

2. 6. 2017

TC AV ČR

Technologické centrum AV ČR a Česká membránová platforma z.s. vás srdečně zvou na seminář o aktuálních možnostech zapojení do špičkových inovačních projektů v oblasti průmyslových technologií a energetiky a podpoře malých a středních podniků v rámcovém programu Horizont 2020.

2. 6. 2017

TC AV ČR

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 8. června 2017 kurz „Nástroje H2020 pro firmy; jak napsat přesvědčivý podnikatelský plán.“

2. 6. 2017

TC AV ČR

Agentura CzechInvest pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání dne 5. června v Karlových Varech veletrh, na kterém budou prezentovány informace o dotačních titulech z operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice, a to se zaměřením na podnikání a průmysl. Představeny budou rovněž evropské programy Horizont 2020 a COSME.

2. 6. 2017

Agentura CzechInvest

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě pořádá 14. června 2017 seminář s názvem „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“. Přijďte se dovědět informace o nástroji na podporu malých a středních podniků (SME Instrument), díky kterému získáte nejen finanční prostředky na rozvoj inovací, jejich zavedení na trh, ale také podporu špičkových mentorů a expertů.

1. 6. 2017

VŠB-TU Ostrava