facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečné školení příjemců institucionální podpory týkající se oblasti ukončování nevýzkumných iniciativ financovaných z fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.

6. 4. 2017

MŠMT

Sdružení OK4Inovace si vás dovoluje pozvat na rychloseznamku pro inovace a navázání výzkumné spolupráce, propojující firmy a univerzity i další výzkumné instituce orientované na oborové oblasti, která se bude konat v úterý 25. dubna 2017 od 13 hodin v Olomouci.

6. 4. 2017

OK4Inovace

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání pořádá dne 4. 5. 2017 v Českých Budějovicích workshop zaměřený na prezentační a komunikační dovednosti určený především akademickým pracovníkům a projektovým manažerům.

5. 4. 2017

JAIP

Ve dnech 24. a 25. května 2017 se bude v Praze konat největší festival virtuální a rozšiřené reality ve Střední Evropě. Praha se tak stane srdcem virtuálního světa a místem setkání odborníků i fanoušků virtuální a rozšířené reality.

4. 4. 2017

Agentura CzechInvest

Technologická agentura ČR pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogramu 2.

4. 4. 2017

TA ČR

Dvoudenní workshop (MODUL 3) s názvem Duševní vlastnictví a jeho ochrana I. se koná v Pardubicích 13. a 14. 6. 2017 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

4. 4. 2017

alevia

Technologická agentura ČR připravuje pro dodavatele nového Průvodce podáním nabídky, který bude představen 11. dubna 2017.

2. 4. 2017

TA ČR

Ve středu 24. května 2017 proběhne slavnostní vyhlášení jmen letošních laureátů Ceny Neuron pro mladé vědce, která je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní činnosti a povzbuzení pro další vědeckou práci. Každý z oceněných obdrží prémii 250 tisíc korun.

31. 3. 2017

NF Neuron

Institut pro politiku a společnost pořádá dne 20. 4. 2017 od 15 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář pracovní skupiny pro výzkum, vývoj a inovace: Vzdělání jako základ udržitelné zaměstnanosti.

31. 3. 2017

Institut pro politiku a společnost

Firmy, živnostníci a podnikatelé ze Středočeského kraje, kteří chtějí zdokonalit svůj produkt nebo službu ve spolupráci s univerzitou či jinou výzkumnou organizací, mohou na svůj projekt získat dotaci ve výši až 150 000 korun v rámci druhého kola Středočeských inovačních voucherů vyhlášeného 27. března 2017. Středočeské inovační centrum pořádá dne 7. 4. 2017 seminář pro žadatele, jehož cílem je seznámit účastníky s věcnou částí výzvy, online žádostí, pravidly finančního řízení a s administrací.

30. 3. 2017

SIC