facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Francouzský institut v Praze pořádá první ročník soutěže „Moje dizertační práce ve 180 vteřinách", ve které mohou doktorandi představit téma svého výzkumu. Národní kolo se bude konat 2. 4. 2019 a výherci budou nominováni na účast v regionálním finále ve Varšavě.

14. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

U příležitosti slavnostního představení Inovační strategie ČR do roku 2030 pořádá Úřad vlády ČR a Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) konferenci s panelovou diskuzí za účasti některých klíčových představitelů českého výzkumného prostředí. Konference se bude konat v pondělí 18. 2. 2019 v Praze.

12. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

První průmyslový „IoTea“ hackathon se uskuteční v termínu 8. – 9. března 2019 v co-workingovém prostoru Business Link v pražských Holešovicích. Inovátorského hackathonu se mohou zúčastnit nadšenci zapálení do internetu věcí, práci s daty v průmyslu a chytrých technologií vůbec.

11. 2. 2019

EY Česká republika

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá dne 7. března 2019 seminář zaměřený na získání základních informací o označeních původu a zeměpisných označeních.

8. 2. 2019

ÚPV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 28. února 2019 informační den k 6. národní výzvě INTER-EUREKA a mezinárodní výzvě Eurostars-2.

8. 2. 2019

MŠMT

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá dne 21. února 2019 seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost.

7. 2. 2019

ÚPV

Britské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Akademií věd ČR pořádá konferenci Women in Science, na které vystoupí přední britské a české vědkyně a vědci včetně Jocelyn Bell Burnel, objevitelky pulsarů. Konference se bude konat 5. března 2019 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze.

6. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Česko-německý fond budoucnosti pořádá dne 22. března 2019 v německém Lipsku kontaktní setkání, jehož cílem je svést dohromady nové a potenciální zájemce o realizaci česko-německých projektů v oblastech kultura, vzdělávání a občanská společnost. 

4. 2. 2019

Česko-německý fond budoucnosti

Ve dnech 14. a 15. března 2019 se ve Vídni uskuteční již pátý ročník konference International B2B Software Days věnované budoucnosti digitálního byznysu. Akce je určena firmám a vědecko-výzkumným institucím, které mají zájem o technologickou, výzkumnou a obchodní spolupráci.

30. 1. 2019

Velvyslanectví ČR v Rakousku

Technologické centrum AV ČR zve na seminář Finanční aspekty programu Horizont 2020, který se bude konat 8. března 2019 v Praze. Seminář bude možné sledovat i online.

26. 1. 2019

TC AV ČR