facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF) pořádá ve dnech 16. – 17. května 2019 v Brně česko-německou konferenci se zaměřením na oblast nanotechnologií a pokročilých materiálů.

1. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem pořádají dne 24. 4. 2019 v Praze pravidelný seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, tentokrát s tematickým zaměřením na nové technologie a infrastruktury.

27. 3. 2019

TC AV ČR

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v prostorách Technologického centra AV ČR uskuteční seminář k výzvě Evropské kosmické agentury, která umožní financovat projekty transferu kosmických technologií do pozemních aplikací.

26. 3. 2019

Český kosmický portál

CEITEC Masarykova univerzita zve na další ročník konference Institucionální management ve vědě - IMR 2019, která se bude konat 15. května 2019 v Brně. Akce je určena zejména vedoucím představitelům a zástupcům výzkumných institucí a organizací, zástupcům akademické sféry, univerzit a vysokých škol, ale také představitelům veřejné správy, ministerstev, grantových agentur a oborových sdružení.

24. 3. 2019

CEITEC MU

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá ve spolupráci s taiwanským Ministerstvem pro vědu a technologie a Akademií věd ČR již 6. Česko-taiwanské technologické dny. Akce proběhne v Praze dne 7. května 2019 v prostorách TA ČR.

23. 3. 2019

Technologická agentura ČR

Agentura pro podnikání a inovace (API) zve ve spolupráci s partnery na seminář Digitální firmy ve 21. století aneb nestůjte opodál, který se bude konat v úterý 26. března 2019 v Hluboké nad Vltavou.

21. 3. 2019

API

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 2. dubna 2019 Národní informační den zaměřený na akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). K účasti je třeba se registrovat.

21. 3. 2019

TC AV ČR

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů si Vás v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví  dovoluje pozvat k účasti na seminář na téma "Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení", který se bude konat ve čtvrtek 28. 3. 2019 v Praze.

19. 3. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Univerzitou Pasov a Jihočeskou hospodářskou komorou srdečně zvou na seminář s názvem "Příklady dobré praxe", který se bude konat v pátek 12. 4. 2019 v Českých Budějovicích.

19. 3. 2019

JČU

Asociace výzkumných organizací (AVO) každoročně připravuje konferenci Byznys s Inovacemi. Ta letošní se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 v konferenčních prostorech OKsystem v Praze Na Pankráci. Panelová diskuse bude věnována směřování českého aplikovaného výzkumu.

18. 3. 2019

AVO