facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Americká chemická společnost pořádá ve spolupráci s Národní technickou knihovnou, CzechELib a VŠCHT v Praze konferenci zaměřenou na problematiku publikování v odborných časopisech. Akce je určena především pro studenty a doktorandy oborů z oblasti chemie, biologie a příbuzných věd. Mluvčí představí tipy k publikování, zvýšení hodnocení v peer review a přinesou novinky k programu SciFinder.

25. 1. 2019

NTK

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Příští se koná 6. února 2019 v Brně. Tématem bude tentokrát Metodika 2017+ a nastavení odměňování vědců. 

25. 1. 2019

JIC

Ve středu 6. března 2019 se bude v prostorech českobudějovického hotelu Clarion konat Veletrh dotačních a inovačních přležitostí. Představí se zde například kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity a Biologického centra, Czechinvest, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeský vědeckotechnický park a další instituce.

23. 1. 2019

JCTT

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze ve spolupráci s vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace pořádají dne 5. února 2019 v Praze Česko-německý den aplikovaného výzkumu.

22. 1. 2019

Velvyslanectví SRN v Praze

European Academy pořádá ve dnech 28. – 29. 1. 2019 v Berlíně kurz základů psaní úspěšných návrhů projektů v oblasti výzkumu a vývoje pro Horizont 2020 a další programy.

22. 1. 2019

TC AV ČR

Inovační centrum Ústeckého kraje ve spolupráci se společností Chart Ferox a agenturou Czechinvest opět přichystali inspirativní setkání s odborníky a zástupci inovačních leadrů (nejen) Ústeckého kraje. Akce se bude konat ve středu 30. 1. 2019 v Ústí nad Labem.

20. 1. 2019

Inovační centrum Ústeckého kraje

Společnost alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností.

15. 1. 2019

alevia

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky seminář zaměřený na základní informace o předmětech průmyslověprávní ochrany a službách Úřadu podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům i širší veřejnosti. Seminář se koná 31. ledna 2019.

13. 1. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky seminář zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Seminář se bude konat 7. února 2019.

13. 1. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní si Vás dovoluje pozvat na další ze série konferencí Implementace Metodiky 17+. Uskuteční se 22. ledna 2019 v Praze.

11. 1. 2019

RVVI