facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Grantová agentura ČR (GA ČR) pořádá v březnu 2019 v Praze, Brně a Plzni semináře pro uchazeče k soutěžím s počátkem řešení v roce 2020.

18. 2. 2019

Grantová agentura ČR

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC) pořádá seminář, který se zaměří na různé způsoby financování výzkumu a vývoje v soukromých firmách. Vystoupí zde zástupci Technologické agentury ČR i Technologického centra AV ČR. Akce se bude konat 5. března 2019.

18. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura ČR (GA ČR) pořádá v březnu 2019 v Praze, Brně a Plzni semináře pro uchazeče k soutěžím s počátkem řešení v roce 2020.

16. 2. 2019

Grantová agentura ČR

Francouzský institut v Praze pořádá první ročník soutěže „Moje dizertační práce ve 180 vteřinách", ve které mohou doktorandi představit téma svého výzkumu. Národní kolo se bude konat 2. 4. 2019 a výherci budou nominováni na účast v regionálním finále ve Varšavě.

14. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

U příležitosti slavnostního představení Inovační strategie ČR do roku 2030 pořádá Úřad vlády ČR a Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) konferenci s panelovou diskuzí za účasti některých klíčových představitelů českého výzkumného prostředí. Konference se bude konat v pondělí 18. 2. 2019 v Praze.

12. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

První průmyslový „IoTea“ hackathon se uskuteční v termínu 8. – 9. března 2019 v co-workingovém prostoru Business Link v pražských Holešovicích. Inovátorského hackathonu se mohou zúčastnit nadšenci zapálení do internetu věcí, práci s daty v průmyslu a chytrých technologií vůbec.

11. 2. 2019

EY Česká republika

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá dne 7. března 2019 seminář zaměřený na získání základních informací o označeních původu a zeměpisných označeních.

8. 2. 2019

ÚPV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 28. února 2019 informační den k 6. národní výzvě INTER-EUREKA a mezinárodní výzvě Eurostars-2.

8. 2. 2019

MŠMT

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá dne 21. února 2019 seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost.

7. 2. 2019

ÚPV

Britské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Akademií věd ČR pořádá konferenci Women in Science, na které vystoupí přední britské a české vědkyně a vědci včetně Jocelyn Bell Burnel, objevitelky pulsarů. Konference se bude konat 5. března 2019 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze.

6. 2. 2019

Vědavýzkum.cz