facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Česko-německý fond budoucnosti pořádá dne 22. března 2019 v německém Lipsku kontaktní setkání, jehož cílem je svést dohromady nové a potenciální zájemce o realizaci česko-německých projektů v oblastech kultura, vzdělávání a občanská společnost. 

4. 2. 2019

Česko-německý fond budoucnosti

Ve dnech 14. a 15. března 2019 se ve Vídni uskuteční již pátý ročník konference International B2B Software Days věnované budoucnosti digitálního byznysu. Akce je určena firmám a vědecko-výzkumným institucím, které mají zájem o technologickou, výzkumnou a obchodní spolupráci.

30. 1. 2019

Velvyslanectví ČR v Rakousku

Technologické centrum AV ČR zve na seminář Finanční aspekty programu Horizont 2020, který se bude konat 8. března 2019 v Praze. Seminář bude možné sledovat i online.

26. 1. 2019

TC AV ČR

Americká chemická společnost pořádá ve spolupráci s Národní technickou knihovnou, CzechELib a VŠCHT v Praze konferenci zaměřenou na problematiku publikování v odborných časopisech. Akce je určena především pro studenty a doktorandy oborů z oblasti chemie, biologie a příbuzných věd. Mluvčí představí tipy k publikování, zvýšení hodnocení v peer review a přinesou novinky k programu SciFinder.

25. 1. 2019

NTK

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Příští se koná 6. února 2019 v Brně. Tématem bude tentokrát Metodika 2017+ a nastavení odměňování vědců. 

25. 1. 2019

JIC

Ve středu 6. března 2019 se bude v prostorech českobudějovického hotelu Clarion konat Veletrh dotačních a inovačních přležitostí. Představí se zde například kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity a Biologického centra, Czechinvest, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeský vědeckotechnický park a další instituce.

23. 1. 2019

JCTT

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze ve spolupráci s vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace pořádají dne 5. února 2019 v Praze Česko-německý den aplikovaného výzkumu.

22. 1. 2019

Velvyslanectví SRN v Praze

European Academy pořádá ve dnech 28. – 29. 1. 2019 v Berlíně kurz základů psaní úspěšných návrhů projektů v oblasti výzkumu a vývoje pro Horizont 2020 a další programy.

22. 1. 2019

TC AV ČR

Inovační centrum Ústeckého kraje ve spolupráci se společností Chart Ferox a agenturou Czechinvest opět přichystali inspirativní setkání s odborníky a zástupci inovačních leadrů (nejen) Ústeckého kraje. Akce se bude konat ve středu 30. 1. 2019 v Ústí nad Labem.

20. 1. 2019

Inovační centrum Ústeckého kraje

Společnost alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností.

15. 1. 2019

alevia