instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 25. 6. 2019 v Praze seminář k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život - podprogram 1 a 2.

11. 6. 2019

TA ČR

Ve dnech 3. – 6. září 2019 se bude v Sardinii konat letní škola, která má naučit studenty a výzkumné pracovníky v počátcích jejich kariéry spolupracovat napříč obory s cílem řešit různé společenské výzvy.

8. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+, který se uskuteční 26. 6. 2019 v sídle TA ČR.

7. 6. 2019

Technologická agentura ČR

Ve dnech 12. - 13. června 2019 se v Černínském paláci bude konat Česko-izraelské inovační fórum. Akci společně připravují Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Velvyslanectví Státu Izrael v ČR.

6. 6. 2019

MPO

Již po osmnácté se v Olomouci koná 7. a 8. června Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého, který zve malé i velké návštěvníky do fascinujícího světa vědy. Letos se organizátoři zaměří na aktuální témata, která souvisejí s ochranou Země, a na to, co každý z nás může udělat pro její záchranu.

5. 6. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Nadace Experientia zve zájemce o účast na akci EXPERIENTIA Day, během které budou odtajněny jména letošních stipendistů nadace. Akce proběhne 17. června 2019.

4. 6. 2019

Nadace Experientia

V úterý 11. června 2019 se v prostorách Akademie věd ČR uskuteční panelová diskuse o příkladech dobré praxe ze zahraničí a inspiraci pro vlastní transfer na pracovištích AV ČR.

2. 6. 2019

Akademie věd ČR

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým sdružením pro značkové výrobky pořádají dne 12. 6. 2019 seminář na téma Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice.

2. 6. 2019

ÚPV

Zastoupení Evropské komise v České republice pořádá dne 13. června 2019 Informační seminář k Evropské radě pro inovace (EIC).

31. 5. 2019

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Pro zvýšený zájem uspořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) v Praze a v Brně další dva semináře k 1. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 1 - “Technologičtí lídři”.

29. 5. 2019

TA ČR