facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Ve čtvrtek, 11. dubna 2019, se v pražském Škodově paláci uskuteční další setkání stakeholderů projektu STEPHANIE, který se zabývá možnostmi využití vesmírných technologií v dalších odvětvích.

1. 4. 2019

Hl. m. Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF) pořádá ve dnech 16. – 17. května 2019 v Brně česko-německou konferenci se zaměřením na oblast nanotechnologií a pokročilých materiálů.

1. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem pořádají dne 24. 4. 2019 v Praze pravidelný seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, tentokrát s tematickým zaměřením na nové technologie a infrastruktury.

27. 3. 2019

TC AV ČR

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v prostorách Technologického centra AV ČR uskuteční seminář k výzvě Evropské kosmické agentury, která umožní financovat projekty transferu kosmických technologií do pozemních aplikací.

26. 3. 2019

Český kosmický portál

CEITEC zve na další ročník konference Institucionální management ve vědě - IMR 2019, která se bude konat 15. května 2019 v Brně. Akce je určena zejména vedoucím představitelům a zástupcům výzkumných institucí a organizací, zástupcům akademické sféry, univerzit a vysokých škol, ale také představitelům veřejné správy, ministerstev, grantových agentur a oborových sdružení.

24. 3. 2019

CEITEC

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá ve spolupráci s taiwanským Ministerstvem pro vědu a technologie a Akademií věd ČR již 6. Česko-taiwanské technologické dny. Akce proběhne v Praze dne 7. května 2019 v prostorách TA ČR.

23. 3. 2019

Technologická agentura ČR

Agentura pro podnikání a inovace (API) zve ve spolupráci s partnery na seminář Digitální firmy ve 21. století aneb nestůjte opodál, který se bude konat v úterý 26. března 2019 v Hluboké nad Vltavou.

21. 3. 2019

API

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 2. dubna 2019 Národní informační den zaměřený na akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). K účasti je třeba se registrovat.

21. 3. 2019

TC AV ČR

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů si Vás v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví  dovoluje pozvat k účasti na seminář na téma "Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení", který se bude konat ve čtvrtek 28. 3. 2019 v Praze.

19. 3. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Univerzitou Pasov a Jihočeskou hospodářskou komorou srdečně zvou na seminář s názvem "Příklady dobré praxe", který se bude konat v pátek 12. 4. 2019 v Českých Budějovicích.

19. 3. 2019

JČU