facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Technologické centrum AV ČR organizuje dne 19. 6. 2019 seminář k přípravě návrhů projektů do poslední výzvy TWINNING v programu H2020 (označení WIDESPREAD-05-2020). Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami příprav jednotlivých částí projektového návrhu, s finančními specifiky a nezbytnými strategiemi, které musí být v návrhu zmíněny.

20. 5. 2019

TC AV ČR

ČVUT bude hostit sérii tří workshopů věnovaných zásadní výzvě: Jak vytvořit úspěšnou spolupráci mezi rychle rostoucími stratupy, akademickou sférou a zavedenými organizacemi, a to v rámci akce Týden inovací.

19. 5. 2019

ČVUT

Technologické centrum AV ČR pořádá ve spolupráci s Ministerstvem dopravy v Kongresovém centru Praha dne 30. května 2019 akci Space4Cities. Smyslem je inspirovat a informovat zástupce měst, obcí, krajů, regionálních rozvojových agentur apod. o tom, co jim mohou přinést technologie z kosmického programu.

19. 5. 2019

TC AV ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) při Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR pořádá v pondělí 27. května 2019 v Českých Budějovicích konferenci Implementace Metodiky 2017+.

18. 5. 2019

RVVI

Vedení Alliance4Life a Akademie věd České republiky pořádá ve středu 22. 5. 2019 celonárodní setkání k vědní politice, jehož cílem je přispět k pozvednutí úrovně české vědy, výzkumu a inovací díky sdílení progresivních národních i zahraničních zkušeností a dobré praxe.

17. 5. 2019

CEITEC MU

Evropská síť mentoringových programů EUMENT-NET a Katedra politických věd na Neapolské univerzitě Fridricha II. zvou na mezinárodní konferenci na téma vliv nepřímých předsudků na transformaci akademické sféry a strategie, jak jim čelit. Konference se uskuteční 16. a 17. září 2019 v italské Neapoli.

17. 5. 2019

NKC gender a věda

Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace (API), agentury CzechInvest a Technologické agentury ČR zvou na seminář, který účastníky seznámí s aktuální podporou a dotacemi pro výzkum a vývoj. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 v Jihlavě.

15. 5. 2019

API

Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 se bude pod záštitou Akademie věd ČR konat konference s názvem Výsledky Strategie AV21. Prezentovat výsledky interdisciplinárních výzkumných programů, které reagují na aktuální společenské výzvy, přijdou na konferenci jejich koordinátoři.

14. 5. 2019

Akademie věd ČR

V Praze se ve dnech 25. - 26. června 2019 bude konat již 8. české uživatelské fórum Copernicus, které se zaměří na propojení širokého spektra uživatelů na národní i mezinárodní úrovni. Copernicus je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací na podporu rozhodování v těchto oblastech. 

12. 5. 2019

Czech Space Portal

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice pořádá ve čtvrtek 6. června 2019 seminář na téma technologických spin-offů v ČR. Na semináři se dozvíte cenné rady jak spin-off založit, řídit a také čeho se vyvarovat. Seminář bude zakončen diskuzí.

11. 5. 2019

Univerzita Pardubice