facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Úřad průmyslového vlastnictví chystá na druhou polovinu roku 2019 celou řadu vzdělávacích akcí pro veřejnost. Tématem této konkrétní akce budou technická řešení, patenty a užitné vzory. Seminář se bude se konat 8. 10. 2019.

30. 8. 2019

ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví chystá na druhou polovinu roku 2019 celou řadu vzdělávacích akcí pro veřejnost. Ty jsou volně přístupné a zaměří se na důležitá a aktuální témata v otázkách duševního vlastnictví.

30. 8. 2019

ÚPV

Jihomoravské inovační centrum pořádá v úterý 17. září v Brně výroční konferenci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Čtvrtý ročník konference ponese téma „Dovednosti a kompetence pro budoucnost: kam nás směřují data?“.

29. 8. 2019

JIC

Research Office would like to invite you to a short introduction of the RISE and ITN funding schemes under H2020 MSCA, with focus on the practical setup of the consortia and collaborative goals suitable for the projects.

25. 8. 2019

Masarykova univerzita

Odbor výzkumu Rektorátu Masarykovy univerzity vás zve na seminář k aktuálním výzvám na podporu výzkumu a inovací v národním i mezinárodním kontextu, který se bude konat v pátek 13. 9. 2019. Akce bude zaměřena na aktuální programy TA ČR a HORIZONT 2020.

23. 8. 2019

Masarykova univerzita

V pátek 27. září 2019 se uskuteční další výroční Noc vědců, které se zúčastní na 47 českých organizací. Heslem letošního festivalu, který má popularizovat vědu v Čechách i po celé Evropě, je „šetrně k planetě“. Minulý rok navštívilo Noc vědců na 60 tisíc lidí.

22. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

Masarykova univerzita ve spolupráci s britským vědcem a držitelem prestižního ERC grantu Matthewem Rampleym zve na workshop H2020: ERC in Social and Humanities, který se uskuteční 11. září 2019 v Brně.

21. 8. 2019

Masarykova univerzita

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pořádá seminář k výběru výsledků v Modulu 1 pro další kolo hodnocení na národní úrovni dle Metodiky 2017+.

20. 8. 2019

RVVI

Technologická agentura ČR informuje o konání semináře věnovaného nadcházející veřejné soutěži Programu ÉTA a mezinárodní spolupráci v programech TA ČR, který se uskuteční 11. 9. 2019 v Praze.

19. 8. 2019

TA ČR

Technologická agentura ČR informuje o konání semináře věnovanému nadcházející veřejné soutěži Programu ÉTA a mezinárodní spolupráci v programech TA ČR, který se uskuteční  13. 9. 2019 v Brně.

19. 8. 2019

TA ČR