facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR), zprostředkovatel výzkumného Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska, zve zástupce podniků a výzkumných organizací na Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA.

12. 10. 2019

TA ČR

Ve dnech 11. - 17. listopadu 2019 se uskuteční již devatenáctý Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

11. 10. 2019

Akademie věd ČR

Centrum transferu technologií Akademie věd ČR (CeTTAV) pořádá dne 6. listopadu 2019 v Praze panelovou diskusi na téma zakládání akademických spin-off společností.

10. 10. 2019

SSČ AV ČR

Vědec se nemusí na podiu divadla či kina před zraky stovek diváků ocitnout jen v případě, že se na takovém místě koná vědecká konference. Už několik let mají odborníci z Masarykovy univerzity příležitost představit svou práci i laickému a vědychtivému publiku v rámci vědecké show Science slam. Jedenácté kolo se koná 31. října 2019 v Univerzitním kině Scala.

9. 10. 2019

Masarykova univerzita

Byl Váš projekt podpořen? Dostali jste se do fáze realizace a ještě jste nebyli na semináři k realizaci? Pak právě pro Vás Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá 31. října 2019 seminář a workshop k realizovaným projektům.

9. 10. 2019

Technologická agentura ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zve na další běh konference Implementace Metodiky 17+, která se uskuteční ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze dne 15. října 2019 od 13 do 18 hodin.

8. 10. 2019

RVVI

V rámci pražského projektu Stephanie, zaměřeného na využívání vesmírných technologií v dalších oblastech života na Zemi, proběhne 5. 11. 2019 závěrečné setkání stakeholderů s názvem Technologie kosmického výzkumu pro lepší Prahu.

7. 10. 2019

Magistrát hl. m. Prahy

Dne 15. října 2019 pořádá kancelář CZELO společně s Českým centrem v Bruselu debatu s tématem Vědecká diplomacie: „Propojení vědy a politiky“ (Science Diplomacy: Connecting Science and Policy).

7. 10. 2019

TC AV ČR

V neděli 1. září 2019 vešly v účinnost Programy nahrazující dosavadní projekty ekonomické migrace, mezi nimi i program Klíčový a vědecký personál. K této příležitosti připravila agentura CzechInvest několik seminářů, které budou probíhat od 7. do 23. října 2019 v Praze, Brně a Ostravě.

6. 10. 2019

CzechInvest

Dne 24. října 2019 se v Technologickém centru AV ČR uskuteční konference, která seznámí účastníky s mnohotvarou a aktuální problematikou ochrany proti padělání výrobků.

5. 10. 2019

ÚPV