facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Asociace výzkumných organizací (AVO) každoročně připravuje konferenci Byznys s Inovacemi. Ta letošní se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 v konferenčních prostorech OKsystem v Praze Na Pankráci. Panelová diskuse bude věnována směřování českého aplikovaného výzkumu.

18. 3. 2019

AVO

Agentura CzechInvest ve spolupráci s Impact Hub Brno, Jihomoravským inovačním centrem a Agenturou pro podnikání a inovace pořádá seminář „Podpora v začátcích podnikání“. Akce se koná 26.3.2019 od 14 hodin v prostorách Impact Hub Brno.

15. 3. 2019

Masarykova univerzita

Konference #LetsCluster, která proběhne ve dnech 25. – 27. 3. 2019 ve Štýrském Hradci, je určena start-upům, malým a středním podnikům, korporacím a vědecko-výzkumným institucím zabývajícím se vývojem mikro a nanoelektroniky.

14. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropský patentový úřad (EPO) pořádá dne 9. 4. 2019 ve spolupráci s ÚPV jednodenní seminář na téma "How to understand search reports and written opinions (Intermediate level)".

11. 3. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky dne 4. 4. 2019 seminář zaměřený na databáze ochranných známek. Seminář je určený pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

11. 3. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky dne 3. 4. 2019 seminář zaměřený na databáze Espacenet a databáze patentů a užitných vzorů ÚPV pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

11. 3. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví

BIC Plzeň a Technologické centrum AV ČR, partneři sítě Enterprise Europe Network, zvou na seminář s názvem Novela zákona o ochranných známkách: co přináší malým a středním podnikům? Seminář je určen podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům i širší veřejnosti.

11. 3. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky seminář zaměřený na základní informace o ochraně designu pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

6. 3. 2019

ÚPV

V Olomouci se ve dnech 23. až 28. dubna 2019 uskuteční 54. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc. Těšit se můžete nejen na filmy, ale i na workshopy, hudební vystoupení a zajímavé hosty. Přijede evoluční biolog Richard Dawkins nebo egyptolog Zahi Hawaas.

4. 3. 2019

Academia Film Olomouc

V posledním únorovém týdnu vypuknul v českobudějovickém Jihočeském muzeu již po dvanácté přednáškový cyklus s názvem Akademické půlhodinky, které pořádá Biologické centrum AV ČR ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. Osm přednášek představí pestrou paletu výzkumných témat z obou pracovišť.

3. 3. 2019

Vědavýzkum.cz