facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Ve čtvrtek, 11. října 2018, se uskuteční další setkání stakeholderů pražského projektu STEPHANIE, který se zabývá možnostmi využití vesmírných technologií v dalších odvětvích.

30. 9. 2018

Magistrát hl.m. Prahy

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Collegium Carolinum při Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově Vás zvou na 3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum pro vědecké pracovníky, pedagogy a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska, které proběhne ve dnech 28. – 30. 11. 2018 v Mnichově.

29. 9. 2018

MŠMT

Ve dnech 5. - 11. listopadu 2018 se bude konat Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

28. 9. 2018

Akademie věd ČR

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) pořádá ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) jednodenní národní seminář zaměřený na mezinárodní ochranu práv duševního vlastnictví a nejnovější vývoj v globálních systémech duševního vlastnictví. Konat se bude 17. října 2018 v Praze.

27. 9. 2018

ÚPV

Už od roku 2005 se z podnětu Evropské komise každoročně koná Noc vědců. Letos se uskuteční 5. října na více než třech desítkách míst České republiky. Motto akce je „100 let české vědy“ a lidé libovolného věku, vzdělání či zájmů budou moci opět navštívit vědecké ústavy, výzkumná centra, univerzity, muzea, science centra i nemocnice.

26. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

Letošní rok je ve veřejných zakázkách rokem legislativních změn. Od května zadavatele veřejných zakázek významně ovlivňuje Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Nejste si jisti, zda při zadávání veřejných zakázek postupujete v souladu s tímto nařízením? Zúčastněte se bezplatného webináře, který se koná 16. října 2018.

25. 9. 2018

enovation

Letošní rok je ve veřejných zakázkách rokem legislativních změn. Na podzim vejde v platnost nová povinnost - plošná elektronizace veřejných zakázek. Jaké oblasti elektronizace zasáhne a jak předejít možným chybám? Zúčastněte se bezplatného webináře, který se koná 23. října 2018.

24. 9. 2018

enovation

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje.

24. 9. 2018

JIC

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost dne 18. října 2018 seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích ochranných známek ÚPV, TMview a Madrid Monitor.

23. 9. 2018

ÚPV

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni si Vás dovolují pozvat na Konferenci Implementace METODIKY 2017+, která se uskuteční 2. října 2018 v Plzni.

21. 9. 2018

Úřad vlády