facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministerstvo pro výzkum a vývoj versus grantové agentury

5. 10. 2016
Ministerstvo pro výzkum a vývoj versus grantové agentury

Jak známo, místopředseda vlády P. Bělobrádek připravuje návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, jehož klíčovým bodem je záměr zřídit nové ministerstvo, v jehož gesci by byla podstatná část této problematiky. Věcný záměr zákona prošel připomínkovým řízením a byl nedávno schválen vládou, takže je možno v dohledné době očekávat návrh paragrafového znění.

Myslím, že záměr je v principu správný. Nové ministerstvo by se mělo starat se obecně o vytváření co nejlepších podmínek pro výzkum a vývoj (vybojovat pro tento resort co největší podíl ve státním rozpočtu, prosazovat zákony usnadňující spolupráci mezi výzkumnými institucemi a průmyslem a vznik spin-off firem, odstraňovat překážky pro zaměstnávání výzkumníků z jiných zemí atd.), profesionálně provádět hodnocení výzkumných institucí, koordinovat všechny další samostatné poskytovatele podpory v této oblasti (Akademie věd, MŠMT, MPO, některá další ministerstva) a sestavovat rozpočet pro oblast výzkumu a vývoje – tedy v zásadě věci, o které se na mnohem nižší a pouze poradní úrovni stará nyní Rada pro výzkum a vývoj. Podle mého názoru by takové ministerstvo mělo převzít veškerou nadrezortní agendu výzkumu a vývoje, kterou nyní obhospodařuje MŠMT a MPO (především operační programy, národní výzkumné infrastruktury, atd.); v současném návrhu tomu tak není – nové ministerstvo by mělo převzít jen agendu zahraničních styků. Důležitý a správný je také záměr zřídit nový nezávislý expertní reprezentativní orgán – Vědeckou radu ČR.

Mám ale velké výhrady k návrhu podřídit novému ministerstvu Grantovou agenturu ČR a Technologickou agenturu ČR. Podle mého názoru a osobních zkušeností je současný stav dobrý (přinejmenším v případě GAČR) a není žádný racionální důvod ho měnit. Nápad na podřízení GAČR a TAČR novému ministerstvu byl podle mého názoru motivován především snahou oponovat názoru, že chystané Ministerstvo pro výzkum a vývoj by jinak mělo příliš malý rozsah působnosti - jde tedy o účelové, nepřesvědčivě zdůvodněné opatření, a to zvláště v kontextu toho, že má zůstat zachována působnost dalších poskytovatelů institucionální a účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (ministerstva školství, kultury, vnitra, obrany, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, zemědělství, Akademie věd).

Silně se obávám, že pokud se skutečně GAČR a TAČR dostanou pod nové ministerstvo, bude dříve nebo později následovat snaha podřídit tomuto ministerstvu také Akademii věd. To bych považoval za tragédii - a to zvláště na základě zkušeností, kterých se nám dostalo v nedávné minulosti v souvislosti s děním na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Tohoto ministerstva se v rámci koaličních dohod zmocnily opakovaně bizarní politické ministrany (Zelení, Věci veřejné), jejichž hlavní starostí bylo obsadit pozice náměstků, ředitelů odborů atd., svými lidmi, a které na ministerstvu způsobily nevídaný chaos.

Jsem tedy přesvědčen, že v naší politické realitě je z pragmatických důvodů mnohem lepší zůstat u dnešního stavu, který alespoň někde (AV ČR, GA ČR, TAČR) na základě samostatných rozpočtových kapitol umožňuje relativní dlouhodobou stabilitu a funkčnost nezávisle na momentální politické konstelaci.

Nové ministerstvo bude mít nepochybně dost práce, i pokud pod něj grantové agentury nespadnou...