Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Miroslav Janeček

Miroslav Janeček

Od roku 2001 je konzultantem, činným v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V době českého předsednictví mezinárodní iniciativy Eureka působil po dobu jednoho roku jako vedoucí skupiny národních programových koordinátorů. Jako člen Rady pro výzkum a vývoj a po určitou dobu jako její místopředseda se zúčastnil přípravy řady koncepčních dokumentů, např. Národní politiky výzkumu a vývoje, Národní inovační politiky aj. Působil také jako viceprezident Asociace inovačního podnikání. Byl vedoucím skupiny pro vyhodnocování projektů mezinárodního programu Eurostars (společný program Eureky a 7. rámcového programu EU). V současné době je členem předsednictva Technologické agentury ČR, od jejího založení do roku 2014 byl místopředsedou agentury. Je také členem předsednictva Asociace výzkumných organizací.

Dne 14. listopadu uveřejnily Hospodářské noviny článek paní redaktorky T. Králové k daňovým úlevám na výzkum a vývoj (dále VaV) ve firmách. Na základě svých dlouholetých zkušeností si troufnu říci, že to, co je v článku napsáno, je pravda. Bohužel, je to ale pravdy sotva půlka.

17. 11. 2017 Miroslav Janeček

Kdo se v oblasti tvorby a využití znalostí nějakou dobu pohybuje, nemohl si nevšimnout zajímavého jevu. Ve světě podporují Reserch and Development, Forschung und Entwicklung nebo Recherche et Development (tedy výzkum a vývoj), někde taky Science and Technology a skoro vždy taky inovace. U nás (aspoň podle toho, co je slyšet ve veřejném prostoru) se ale mluví víc a více o podpoře „vědy a výzkumu“.

12. 7. 2017 Miroslav Janeček

Omlouvám se panu Srholcovi, že jsem se semináře dne 15.6.2017 nezúčastnil. Ale možná bych, stejně jako můj kolega, čestný předseda AVO, nedostal slovo. Omlouvám se i za to, že jsem necitoval další práce pana Srholce a jeho kolegů, které nepochybně vedou ke zlepšení situace v oblasti evidence based policy. Připouštím, že shoda mezi prezentací dne 15.6. a jednáním o státním rozpočtu byla dílem náhody.

28. 6. 2017 Miroslav Janeček

Článek dr. Srholce usiluje o něco, čemu asi všichni fandíme – o lepší zacílení programů na podporu VaV, které bude podloženo nejen dobrým úmyslem (o tom samozřejmě nikdo nepochybuje), ale i fakty a seriózními rozbory. S politováním však musím konstatovat, že úsilí pana dr. Srholce je tentokrát poněkud „biased“ (jak hezky česky říkáme).

26. 6. 2017 Miroslav Janeček

Partneři webu a spolupracující instituce