facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropský patent na novou, pevnější slitinu hliníku

12. 5. 2018
Evropský patent na novou, pevnější slitinu hliníku

Úřad průmyslového vlastnictví udělil Fakultě strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem evropský patent na vynález nové hliníkové slitiny, určené zejména na výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik, a na způsob tepelného zpracování odlitků segmentů forem.

Značnou nevýhodou známých hliníkových slitin je, že jejich mechanické vlastnosti nad teplotami 100 °C velmi výrazně klesají. „Cestou ke zvýšení mechanických vlastností je jejich legování, tzn. zlepšování jejich vlastností přidáním příměsi dalších látek v kombinaci s tepelným zpracováním o optimálních parametrech,“ vysvětluje Štefan Michna, jeden ze dvou autorů patentu. Tento patent nyní přichází s nově vyvinutou hliníkovou slitinou s obsahem dalších legujících prvků, zejména pro výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu.

„Podstatou vynálezu je návrh chemického složení nově vyvinuté slitiny typu Al – Si – Cu – Ni - Mn, které díky optimálnímu obsahu vhodných legujících prvků společně s navrženým procesem tepelného zpracování zaručuje vysoké mechanické vlastnosti slitiny za normálních i zvýšených teplot,“ upřesňuje druhý autor patentu, Jaromír Cais.

Nová patentovaná slitina s chemickým složením AlSi10CuNiMnSr má mimořádně vysoké mechanické vlastnosti jak při normálních tak i zvýšených teplotách do 250 °C. Díky tomu bude možné slitinu využívat nově i v průmyslové výrobě. 

  DSC4525

 

Zdroj: UJEP