instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Evropský patent na novou, pevnější slitinu hliníku

12. 5. 2018
Evropský patent na novou, pevnější slitinu hliníku

Úřad průmyslového vlastnictví udělil Fakultě strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem evropský patent na vynález nové hliníkové slitiny, určené zejména na výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik, a na způsob tepelného zpracování odlitků segmentů forem.

Značnou nevýhodou známých hliníkových slitin je, že jejich mechanické vlastnosti nad teplotami 100 °C velmi výrazně klesají. „Cestou ke zvýšení mechanických vlastností je jejich legování, tzn. zlepšování jejich vlastností přidáním příměsi dalších látek v kombinaci s tepelným zpracováním o optimálních parametrech,“ vysvětluje Štefan Michna, jeden ze dvou autorů patentu. Tento patent nyní přichází s nově vyvinutou hliníkovou slitinou s obsahem dalších legujících prvků, zejména pro výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu.

„Podstatou vynálezu je návrh chemického složení nově vyvinuté slitiny typu Al – Si – Cu – Ni - Mn, které díky optimálnímu obsahu vhodných legujících prvků společně s navrženým procesem tepelného zpracování zaručuje vysoké mechanické vlastnosti slitiny za normálních i zvýšených teplot,“ upřesňuje druhý autor patentu, Jaromír Cais.

Nová patentovaná slitina s chemickým složením AlSi10CuNiMnSr má mimořádně vysoké mechanické vlastnosti jak při normálních tak i zvýšených teplotách do 250 °C. Díky tomu bude možné slitinu využívat nově i v průmyslové výrobě. 

  DSC4525

 

Zdroj: UJEP