facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Nominace na cenu European Inventor Award 2019 otevřeny

8. 7. 2018
Nominace na cenu European Inventor Award 2019 otevřeny

Evropský patentový úřad (EPO) vyhlásil každoroční cenu European Inventor Award 2019, v rámci níž může široká veřejnost navrhovat nejlepší vynálezce na tuto prestižní cenu. Letos se bude cena udílet hned v několika kategoriích. EPO přijímá přihlášky do 28. září 2018.

EPO již otevřel nominace na cenu European Inventor Award 2019. Z nominací bude nezávislá mezinárodní porota hodnotit vynálezy a inovace nejen z hlediska jejich technologické originiality, ale také z hlediska k jejich ekonomického a sociálního dopadu.

Cena má následující kategorie. "Průmysl" je zaměřen na úspěšné technologie patentované velkou evropskou společností, "Výzkum" je určen pro výzkumníky z vysokých škol a výzkumných organizací, "Malé a střední podniky" jsou zaměřeny vynálezy malých a středních podniků, "Neevropské státy" je široká kategorie pro všechny neevropské kandidáty, kterým byl udělen patent Evropským patentovým úřadem a "Celoživotní dílo" je zaměřeno na zásadní celoživotní příspěvek evropského výzkumníka.

Uzávěrka pro podání žádostí je 28. září 2018. Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde.

 

Zdroj: Evropský patentový úřad