facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ochrana průmyslových práv v ČR v roce 2016

30. 3. 2017
Ochrana průmyslových práv v ČR v roce 2016

V roce 2016 bylo domácími přihlašovateli podáno u Úřadu průmyslového vlastnictví 792 patentových přihlášek. Téměř čtvrtina pochází z vysokých škol. Celkem 180 českých přihlášek také usiluje o získání ochrany v zahraničí podle smlouvy o patentové spolupráci (PCT).

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky vydal výroční zprávu za rok 2016. Kromě přehledu činnosti úřadu podává důkladný statistický přehled o ochraně průmyslových práv v ČR za rok 2016. Zpráva mimo jiné přináší informace o počtech národních patentů, užitných a průmyslových vzorů, stejně jako počtech zapsaných ochranných známek. Tyto údaje jsou všeobecně považovány za jeden z ukazatelů mezinárodní konkurenceschopnosti, ekonomické síly, technického rozvoje i stavu výzkumu a vývoje.

V roce 2016 bylo domácími přihlašovateli podáno 792 patentových přihlášek, nejvíce z oborů doprava a skladování, stavby, zdraví a zábava. Téměř čtvrtina přihlášek byla podána českými vysokými školami. Zahraničními přihlašovateli bylo v roce 2016 národní cestou podáno 14 patentových přihlášek a 33 mezinárodních přihlášek PCT vstoupilo v České republice do národní fáze řízení. V roce 2016 bylo u Úřadu průmyslového vlastnictví jako přijímacího úřadu, také podáno 180 českých přihlášek o získání ochrany v zahraničí podle PCT. Současně bylo v ČR validováno téměř 6 tisíc evropských patentů.

Pro některá technická řešení je rychlejší a méně nákladnou cestou ochrany, oproti patentu, ochrana užitným vzorem. Čeští přihlašovatelé využívají pro ochranu technických řešení institutu užitného vzoru častěji než ochrany patentem. V roce 2016 bylo podáno 1 264 přihlášek užitných vzorů, z toho 94 % domácími přihlašovateli. Nejvíce přihlášek bylo z oborů stavby, doprava a skladování, dále z oboru zdraví a zábava. Možnosti získat užitný vzor pro své technické řešení využilo 65 zahraničních přihlašovatelů, především ze Slovenska. Úřad průmyslového vlastnictví zapsal v roce 2016 do rejstříku 1 187 užitných vzorů. Celkový počet zapsaných užitných vzorů platných na území České republiky na konci roku 2016 činil 8 398 vzorů.

Na nová řešení vzhledu výrobků, výsledky tvůrčí činnosti v oblasti průmyslového designu, poskytuje Úřad průmyslového vlastnictví ochranu zápisem průmyslového vzoru. V roce 2016 bylo v České republice podáno 342 přihlášek průmyslových vzorů. Vyjádřeno počtem vzorů obsažených v přihláškách, bylo přihlášeno k zápisu 1 098 průmyslových vzorů. Podané žádosti většinou pocházejí od domácích přihlašovatelů. V témže roce provedl Úřad do rejstříku průmyslových vzorů 307 zápisů, které obsahovaly 1 072 vzorů. Z toho 275 zápisů provedl ve prospěch domácích přihlašovatelů a 32 zápisů ve prospěch přihlašovatelů zahraničních.

K orientaci spotřebitele na trhu a rozlišení stejných výrobků slouží ochranná známka. Pro vlastníka známky je významným nástrojem propagace a často představuje nemalou majetkovou hodnotu. V roce 2016 Úřad přijal celkem 8 225 národních přihlášek ochranných známek, z toho 7 439 od domácích podatelů a 786 od přihlašovatelů ze zahraničí. Úřad zapsal do rejstříku 6 985 národních ochranných známek, z nich 6 344 českým a 641 zahraničním subjektům. V roce 2016 bylo Úřadem přijato 332 žádostí o mezinárodní zápis ochranných známek do zahraničí. Pro Českou republiku bylo cestou mezinárodního zápisu vyznačeno 1 414 mezinárodních ochranných známek.

Významným úspěchem poloviny loňského roku bylo také vytvoření Visegrádského patentového institutu, který přináší přihlašovatelům možnost lépe zhodnotit šanci na budoucí získání patentové ochrany ve smluvních státech PCT (The Patent Cooperation Treaty), podle výsledku rešerší, které provádí. Přihlašovatelé navíc mohou požádat o mezinárodní předběžný průzkum patentovatelnosti a získat tak další vodítko pro svá strategická rozhodnutí.

Celou výroční zprávu s dalšími informacemi naleznete na oficiálních stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

 

Zdroj: Tisková zpráva ÚPV