facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Patentová statistika za rok 2016

12. 4. 2017
Patentová statistika za rok 2016

Český statistický úřad zveřejnil podrobné údaje o patentové aktivitě na území České republiky za rok 2016. Patentová statistika přináší nejen informace o výsledcích a úspěšnosti výzkumné, vývojové a inovační činnosti ve vybraných oblastech techniky, ale i o šíření vědeckých znalostí a o ekonomické atraktivitě České republiky.

Stejně jako existují na jedné straně statistické ukazatele měřící vstupy v oblasti vědy, technologií a inovací (finanční prostředky a lidské zdroje v oblasti výzkumu, vývoje, inovací či nových/vyspělých technologií), existují také ukazatele vlastní produkce nových znalostí ve formě výstupů použitelných v praktických aplikacích (patenty, užitné vzory).

Český statistický úřad ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR publikuje podrobné patentové statistické údaje v různých tříděních, a to podle Patentového manuálu (OECD, Paříž 2009) s cílem zpřístupnit široké veřejnosti úroveň patentové aktivy subjektů působících na území České republiky, a to prostřednictvím statistických čísel.

Podrobné statistické údaje o patentech naleznete zde. O ochraně průmyslových práv v loňském roce jsme také nedávno informovali v tomto článku.

Statistické údaje o finančním zhodnocení patentovaných vynálezů jsou pak k dispozici z šetření ČSÚ o licencích (LIC 5-01).

 graf patenty