facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Polovinu nákladů na patentování vám může proplatit stát

16. 11. 2016
Polovinu nákladů na patentování vám může proplatit stát

Vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a malé a střední podniky mohou v rámci programu INOVACE žádat o podporu na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů, ochranných známek i užitných a průmyslových vzorů.

Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši od 40 tis. do 1 mil. Kč na uhrazení 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. Za způsobilé výdaje se považují služby oprávněných zástupců, překlady či správní poplatky.

Výzva je otevřená do 31. 12. 2017. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Další informace naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

 

 

Zdroj: API