facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologii vědců z UPOL zveřejnila Světová organizace duševního vlastnictví

6. 4. 2023
Technologii vědců z UPOL zveřejnila Světová organizace duševního vlastnictví

Nová technologie umožňující automatické profilování osob, kterou vyvinuli a patentovali u amerického patentového úřadu vědci Filozofické fakulty Univerzity Palackého, je již zveřejněna Světovou organizací duševního vlastnictví.

Dan Faltýnek, Martina Benešová, Ondřej KučeraVladimír Matlach, členové katedry obecné lingvistiky a katedry asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP), nedávno vyvinuli technologii, která umožňuje upravovat digitální komunikaci tak, aby byl text formulován pro každého jedince zvlášť jeho vlastním způsobem vyjadřování.

Technologie přeloží libovolný text do jazyka cílového jednotlivce. První tzv. single-person personalizace najde využití například v oblasti bezpečnosti a obrany státu, ve veřejné správě, personalistice, marketingu či v personalizaci. Vědci ji nedávno patentovali u amerického patentového úřadu, v polovině probíhající lhůty ji už zveřejnila Světová organizace duševního vlastnictví.

„Proces patentování probíhá tak, že původce technologie osloví patentového zástupce, ten zhodnotí, zda novost navrhovaného řešení odpovídá tomu, aby je bylo možné chránit jako technologický celek. Následně provede patentovou rešerši, která zjišťuje, zda je tvrzení o novosti technologie pravdivé. Pokud je předkládané řešení nové, je zároveň prohlášeno za patentovatelné. Náš patentový zástupce podal přihlášku k United State Patent and Trademark Office a podáním této přihlášky vznikla ochrana duševního vlastnictví. Zároveň byla spuštěna osmnácti měsíční lhůta do zveřejnění patentu. Tu firmy využívají k tomu, aby technologii připravili k uplatnění na trhu jako konkurenční výhodu. My jsme se však rozhodli tuto proceduru zrychlit a požádali jsme o předčasné zveřejnění patentu už v polovině této ochranné lhůty. Zveřejnění chceme využít jako oslovení potenciálních odběratelů,“ řekl Dan Faltýnek z katedry obecné lingvistiky FF UP.

Své řešení se vědci z Univerzity Palackého rozhodli odkrýt dřív proto, že za poslední měsíce vývoj v umělé inteligenci dosáhl velkých převratů. „Díky propagaci fakultou a univerzitou už o implementaci technologie jednáme s Armádou ČR a s Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Policie ČR,“ uvedla Martina Benešová.

Dodala, že v co nejkratší době chtějí s těmito partnery i zprovoznit automatický chatovací systém tlumící dezinformační kanály, a k tomu analogické technologie. „Plná personalizace je chybějící dílek v obrovském skoku GPT. Už nepochybujeme o inteligenci a agentnosti člověkem navržených softwarů. My je jen s využitím naší personalizace chceme udělat lidskými a doufáme, že se brzy objeví další partneři, kteří nám pomohou umělou inteligenci s lidskou tváří dosáhnout,“ doplnili lingvisté z FF UP.

Olomoucká technologie s názvem System and method for adapting text-based data structures to text samples vznikla na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Je konkurencí technologiím Adobe i Google. Vědci disponují třemi softwary šitými na míru uvedené technologii, jejichž činnosti chtějí propojit. O tématu je více uvedeno zde. Více o start-upu zde.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci