facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VŠE zjišťuje zájem o kurz Oceňování nehmotného majetku

9. 3. 2019
VŠE zjišťuje zájem o kurz Oceňování nehmotného majetku

Institut oceňování majetku Vysoké školy ekonomické (VŠE) zjišťuje zájem o čtyřsemestrální kurz Oceňování nehmotného majetku, který plánuje otevřít na začátku roku 2020. Cílem kurzu je příprava účastníků k činnosti odhadce nehmotného majetku.

Po ukončení kurzu získá účastník všechny informace k vypracování kvalitních ohodnocení hlavních druhů nehmotného majetku. Účastník kurzu Oceňování nehmotného majetku se nejdříve seznámí se základními požadavky na činnost odhadce. Dále projde poměrně dlouhou přípravou v oblasti nehmotného majetku, včetně studia ohodnocování jednotlivých druhů nehmotných aktiv. Značná pozornost bude věnována i právním předpisům týkajícím se nehmotného majetku a právním předpisům pro jejich ohodnocování. Na závěr kurzu účastníci vypracovávají cvičný znalecký posudek. Studium je pak ukončeno závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů, která má část písemnou a ústní.

Absolventi kurzu mohou být jmenováni po splnění dalších podmínek určených aktuálními právními úpravami i znalci pro specializaci oceňování nehmotného majetku. Absolvování kurzu však nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je ve výlučné kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy/předsedkyně krajského (v Praze městského) soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1967 Sb. Požadavek na absolvování speciální výuky je jen jednou zpožadovaných podmínek. Po úspěšném zakončení kurzu získá účastník osvědčení VŠE, které odpovídá požadavkům na získání živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, přílohy č. 2 pro předmět podnikání Oceňování majetku pro nehmotný majetek.

Studium je pořádáno jako dálkové s odbornými konzultacemi formou 16 dvoudenních soustředění. Vložné činí 48000,- Kč plus 21% DPH. První soustředění je plánováno na leden/únor 2020. Výuka probíhá v budově Vysoké školy ekonomické v Praze 3 - Žižkově. Výuku kurzů zajišťují zkušení pedagogové Vysoké školy ekonomické a renomovaní odborníci naší praxe. V cenách kurzů jsou zahrnuty náklady spojené s pedagogickým procesem včetně nákladů na základní studijní literaturu a sylaby.

Odborný garant kurzu: Dr. Ing. Karel Čada

Více informací a předběžnou registraci naleznete zde.

 

Zdroj: IOM VŠE