facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, průmyslové právo

Vychytralci, kteří se snaží vylákat peníze nemorální cestou, se nevyhýbají bohužel ani oblasti duševního vlastnictví. Jejich důmyslnou metodou není krádež ochranné známky či patentu jako takových, ale vydávání se za instituci podobnou některé z oficiálních. Podvodníci si účtují poplatky za zápis do právně bezcenného registru.

14. 2. 2017

ÚPV

Smlouva o společném výzkumu by měla obsahovat několik základních částí. Kromě úvodních ustanovení jsou to především části pokrývající oblast duševního vlastnictví. Dalšími důležitými body jsou publikace výsledků projektu, utajení a také podmínky vypovědi a ukončení smlouvy.

12. 2. 2017

Karel Čada

ESA Business Incubation Centre pořádá dne 22. února v Prague Startup Centre seminář a otevřenou debatu na téma práva duševního vlastnictví.

8. 2. 2017

ESA BIC

Naprosto zásadní součástí smlouvy o společném výzkumu jsou pasáže, které se týkají vzniku a ochrany duševního vlastnictví. Jde především o využití dřívejších práv, poznatků a znalostí partnerů a vlastnické vztahy k nově vytvořeným předmětům nehmotné povahy.

5. 2. 2017

Karel Čada

V rámci výstavní expozice Úřadu průmyslového vlastnictví na Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017 se ve dnech 1. a 2. března uskuteční dvě doprovodné akce - informační seminář o průmyslových právech a soutěž pro středoškoláky.

2. 2. 2017

ÚPV

Při realizaci společného výzkumu může mít každá ze stran rozdílná očekávání. Nejčastěji jde o dodatečné příjmy, optimální nakládání s existujícími zdroji, zlepšení znalostí na základě sdílení poznatků, přístupů a informací a také uspíšení komercializace vyvinutých technologií. Pro úspěšné završení společné práce je důležitá propracovaná a promyšlená smlouva o společném postupu.

28. 1. 2017

Karel Čada

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá dne 21. 2. 2017 seminář o přihlašování technických řešení do zahraničí podle Dohody o patentové spolupráci (PCT) se zaměřením na funkce Visegradského patentového institutu.

22. 1. 2017

ÚPV

Důležitými právními dokumenty používanými především při spolupráci se zahraničními partnery jsou Letter of Intent, Memorandum of Understanding a smlouva o utajení, o kterých jsme psali v předchozím článku věnovaném této problematice. Dalším důležitým právním nástrojem je smlouva o nehmotné dílo.

22. 1. 2017

Karel Čada

Výzkumná činnost, ať již na úrovni výzkumu základního nebo výzkumu aplikovaného, vyžaduje často odbornou právní podporu. Nejčastěji je to hned na počátku této činnosti, kdy se nejprve řeší otázky týkající se záměrů, které směřují k jistým typům spolupráce, dále smluv o nehmotné dílo a smlouvy o společném výzkumu. Ve většině těchto případů jde ale nejen o otázky právní, ale i problematiku financování a ochranu duševního vlastnictví, jejichž náročnost stoupá zejména v případech, kdy se jedním z účastníků těchto vztahů stává zahraniční subjekt.

15. 1. 2017

Karel Čada

Výzkum a vývoj jsou bytostně spjaty s vytvářením nehmotných statků, tedy i s duševním vlastnictvím. Do této oblasti spadají otázky autorskoprávní a průmyslověprávní povahy, které sice mají i některé shodné stránky, ale v řadě pohledů jsou založeny na odlišných principech. V obou případech jde o práva k výsledkům tvůrčí činnosti, kterých je schopen pouze člověk.

8. 1. 2017

Karel Čada