facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

11. společná výzva pro spolupráci s Japonskem na téma „Digital transformations and robotics in sustainable agriculture“

28. 5. 2024
11. společná výzva pro spolupráci s Japonskem na téma „Digital transformations and robotics in sustainable agriculture“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 11. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Digital Transformations and Robotics in Sustainable Agriculture“ na základě „Memoranda o spolupráci – EIG CONCERT Japan“, které bylo ze strany MŠMT podepsáno dne 8. ledna 2021.

Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědecko-technickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

Základní informace:

Program: EIG CONCERT Japan

Zaměření: Digital Transformations and Robotics in Sustainable Agriculture

Alokace MŠMT: 600 000 eur

Maximální výše dotace na projekt: 200 000 eur

Maximální intenzita podpory na projekt: VVŠ a VVI: až 100 % způsobilých nákladů, SMEs: až 50 % způsobilých nákladů (možnost bonifikací pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj)

Uchazeči v ČR: výzkumná organizace, malý a střední podnik

Typ projektů: multilaterální (JAP + CZ + min. 1 další zapojený partner)

Lhůta pro podání návrhů projektů na sekretariát EIG CONCERT Japan: 14. 5. 2024 – 23. 7. 2024

Začátek realizace projektu: 1. 4. 2024

Délka projektu: 36 měsíců

Způsobilé náklady: přímé náklady: personnel costs, research materials, organisation of events, other costs, travel, living expenses, nepřímé náklady: maximálně 25 % součtu způsobilých přímých nákladů

Zahraniční partneři:

Bulgaria: Bulgarian National Science Fund (BNSF)
France: French National Research Agency (ANR)
Germany: Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
Hungary: National Research, Development and Innovation Office (NKFIH)
Italy: National Research Council (CNR)
Japan: Japan Science and Technology Agency (JST)
Poland: National Centre for Research and Development (NCBR)
Slovakia: Slovak Academy of Sciences (SAS)
Spain: Agencia Estatal de Investigación (AEI)
Türkiye: The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBITAK)

Non-member states:
Estonia: Estonian Research Council (ETAG)
Cyprus: Research and Innovation Foundation (RIF)

Partner Search Toolhttps://partfinder.ncbr.gov.pl/

11. společná výzva se zaměřuje na výzkum, jak mohou digitální technologie a robotika změnit a zlepšit zemědělství a podpořit jeho udržitelnost.

Výzva byla vyhlášena v úterý 14. května 2024 na webových stránkách https://concert-japan.eu/open-call/2024/ s uzávěrkou v úterý 23. července 2024 a s vyhlášením výsledků v prosinci 2024.

Výběr společných projektů bude realizován při zasedání zástupců zemí, které se zúčastnily 11. společné výzvy (FOF – Funding Organization Forum), jimž budou předloženy závěry ze zasedání Scientific Committee, které projekty hodnotí z odborného hlediska na základě výsledků hodnocení nezávislých expertů. Předpokládaný počet multilaterálních projektů je 6.

Návrhy projektů budou předkládány v aplikaci PT-Outline na sekretariát EIG CONCERT Japan: https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2024

V této fázi 11. společné výzvy není třeba podávat paralelní žádost na MŠMT. Po vyhlášení výsledků výzvy MŠMT zveřejní Výzvu 8I25 pro český tým vybraného mezinárodního konsorcia, který na MŠMT zašle žádost o poskytnutí dotace podle pokynů uvedených ve Výzvě 8I25; teprve poté bude možné vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolnit institucionální podporu v souladu se zákonem dle §7, odst. 8 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

11th_JC_Call_text, soubor typu pdf

ECJ 2024 Joint Call Guidelines for the Evaluations, soubor typu pdf

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy