Vytisknout tuto stránku

Aktualizace harmonogramu výzev v OP VVV

15. 5. 2017
Aktualizace harmonogramu výzev v OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo aktualizaci harmonogramu výzvy č. 02_16_26 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a výzvy č. 02_17_49 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

K aktualizaci došlo souvislosti s řešením nastavení funkčnosti monitorovacího systému IS KP14+. Vyhlášení výzvy je plánováno na 15.6.2017, ukončení příjmu žádostí proběhne 31.10.2017.

Vzhledem k vysoké míře věcné shody výzev Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI) jsou pro obě výzvy zpracována společná Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, která naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT