facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktualizace výzev OP VVV

11. 8. 2020
Aktualizace výzev OP VVV

Řídicí orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nedávno zveřejnil aktualizace dvou výzev, a to výzvy Výzkumné infrastruktury a Teaming II. U obou výzev dochází k posunutí maximální délky trvání projektu.

Aktualizace výzvy Teaming II 

U výzvy dochází ke změně nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z původního data 31. 12. 2022 o 6 měsíců na datum 30. 6. 2023 a s tím související maximální délky trvání projektu z původních 52 měsíců na 58 měsíců. K této úpravě dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu.

Více informací o výzvě č. 02_17_043 Teaming II najdete zde.

Aktualizace výzvy Výzkumné infrastruktury

U výzvy dochází k posunu maximální délky trvání projektu ze 48 měsíců na 82 měsíců. K posunu maximální délky trvání projektu dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu.

Více informací o výzvě č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury najdete zde.

 

Zdroj: MŠMT
redakčně upraveno