Vytisknout tuto stránku

Aktualizace výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií

19. 8. 2020
Aktualizace výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií

Řídicí orgán OP VVV dne 18. 8. 2020 zveřejnil aktualizaci výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií. U výzvy dochází k posunu maximální délky trvání projektu ze 48 měsíců na 54 měsíců.

K posunu maximální délky trvání projektu dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu.

Více informací o výzvě č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií najdete zde.

 

 

Zdroj: MŠMT