instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Aktualizované rozhodnutí o poskytnutí dotace v OP VVV

9. 11. 2016
Aktualizované rozhodnutí o poskytnutí dotace v OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o zveřejnění aktualizovaného vzoru rozhodnutí o poskytnutí dotace v sekci Dokumentace pro žadatele a příjemce, Vzory právních dokumentů OP VVV.