facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuální seznam cen Horizon Prizes

9. 7. 2017
Aktuální seznam cen Horizon Prizes

Motivační ceny Horizon Prizes vypisuje Evropská komise za účelem řešení konkrétních problémů. Ty aktuální zahrnují technologii převodu digitálních dat pro nevidomé nebo chytré technologie, které monitorují stav vodních zdrojů.

Ceny jsou určeny pro výzkumníky a inovátory jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. Jejich smyslem je najít řešení po určitý konkrétní problém, který je Evropskou komisí považován za palčivý. Předkládané řešení je pak prezentováno a posouzeno odbornou komisí, která zhodnotí, jaké z přihlášených řešení nejlépe naplnil zadání výzvy.

V současné době jsou otevřeny výzvy na komerční znovuvyužití oxidu uhličitého, nízkouhlíkové vytápěcí a energetické technologie v nemocnicích, nebo na dokonale integrovatelný fotovoltaický systém využitelný v historických budovách. Další další dvě výzvy směřují k vytvoření nové generace motorů s nižší produkcí emisí či k řešení problému znečištění ve velkých městech.

Nově vyhlášené výzvy se jmenují Tactile Display a Zero Power Water Monitoring. Cílem první z nich je vytvořit technologii, která by umožnila převádět digitální data do dotykové formy určené pro nevidomé nebo slabozraké osoby. Odměna za je stanovena ve výšei tři miliony eur. Druhá výzva směřuje k vytvoření technologie, která bude v reálném čase monitorovat vodní zdroje. Toto řešení by zároveň mělo mít vlastní enegetický zdroj. Výherce obdrží cenu ve výši dvou milionů eur.

K doposud uděleným cenám Horizon Prizes patří například ocenění za lepší využití antibiotik udělené za objev technologie, díky které je jen na základě drobného vpichu do prstu pacienta možné odhalit bakteriální infekci a určit, zda je jí třeba léčit za pomoci antibiotik. Další cena byla udělena za průlomový objev v překonání limitu v přenosu dat prostřednictvím optických vláken, nebo za řešení přenosného a dostupného zařízení určeného k analýze jídla.

Více informací a seznam otevřených výzev je k nalezení zde.


Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise