facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuální výzvy OP PIK zaměřené na oblast VaV

23. 12. 2018
Aktuální výzvy OP PIK zaměřené na oblast VaV

V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo na přelomu roku otevřeno několik výzev zaměřených na podporu spolupráce firem se sférou vědy a výzkumu. Jedná se o Výzvu IV z programu Inovační vouchery, o Výzvu IV Druhotné suroviny z programu Nízkouhlíkové technologie, a Výzvu II, která spadá do programu Proof of Concept.

U výzvy Inovační vouchery je možné požádat o dotační podporu na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od vědeckých organizací nebo akreditovaných laboratoří.

Výzva v programu Proof of Concept je určena firmám, které potřebují ověřit aplikační potenciál výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací před uvedením nového výrobku nebo služby na trh. Podniky tedy mohou žádat o dotaci např. na testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a uvedení nového produktu, procesu či služby na trh.

Ilustrační foto druhotné suroviny APIVýzva Druhotné suroviny má za cíl podpořit získávání druhotných surovin a jejich následného inovativního využití. Jako jediná z uvedených výzev je určena nejen pro malé a střední, ale i pro velké podniky. Podporu mohou firmy získat na zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, plastů nebo stavebních materiálů. Dalšími podporovanými aktivitami jsou zavedení inovativních technologií na efektivní získání cenných druhotných surovin a také na výrobu produktů z druhotných surovin, včetně výroby náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

Dotace z programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny jsou nejčastěji využívány firmami z oblasti strojírenství, obráběcího či dřevozpracujícího průmyslu. Příkladem úspěšného čerpání je dotační projekt brněnské společnosti HT Road, který byl v listopadu oceněn v soutěži Podnikatelský projekt roku 2018. Firma se specializuje na opravy pozemních komunikací. Díky dotačnímu projektu uvedla společnost do provozu nejmodernější silniční frézy využívající 3D nivelační technologii, která umožňuje opravovat silnice s opětovným využitím stavebního materiálu přímo na místě bez nutnosti jeho odvozu a likvidace.

Zájemci o dotace z uvedených výzev se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je podřízenou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu a zároveň je zprostředkujícím subjektem pro OP PIK. Agentura ve spolupráci s žadatelem o dotaci zajišťuje téměř celý administrativní proces žádosti o dotaci. API poskytuje servis zájemcům a žadatelům o dotace zcela zdarma.

Termíny vyhlášení výzev:

výzvy

 
Zdroj: API