facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Angloamerická vysoká škola vypsala studijní stipendium pro uprchlíky z Afghánistánu

22. 9. 2021
Angloamerická vysoká škola vypsala studijní stipendium pro uprchlíky z Afghánistánu

Na návrh svého rektora Jaroslava Millera obnovila Angloamerická vysoká škola (dále AAU) tradici tzv. Refugee Scholarships, které AAU v minulosti založila za účelem integrace uprchlíků do české společnosti.

Ve snaze pomoci České republice s procesem postupné integrace uprchlíků z Afghánistánu oznámila Angloamerická vysoká škola vypsání dvou studijních stipendií, které pokryjí veškeré náklady na vystudování tříletého bakalářského studijního programu dle studijních a profesních preferencí uchazeče. Finanční hodnota jednoho stipendia je 600 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že výuka na Angloamerické vysoké škole probíhá výhradně v angličtině, je dobrá znalost tohoto jazyka, vedle dokončeného středoškolského vzdělání, hlavní podmínkou přijetí ke studiu. Nabídka stipendia zůstává v platnosti po celý akademický rok 2021/2022 a v případě zájmu může být prodloužena. Přihlášky mohou zájemci posílat průběžně. Svůj úmysl vyhlásit stipendijní program škola konzultovala rovněž s Odborem migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra ČR.

„Vyhlášením stipendia sledujeme v zásadě dva cíle: Především chceme pomoci lidem, kteří se ocitli ze dne na den v jiné zemi s odlišnými tradicemi a kulturou. A plnohodnotné studium představuje jednu z nejlepších integračních strategií. Druhým cílem je ukázat, že i soukromá vysoká škola může nést silný étos občanské služby,“ říká její rektor Jaroslav Miller. „Tento krok je zcela v souladu se zakladatelskou misí Angloamerické vysoké školy, která spočívá v liberálně orientovaném vzdělání a v prosazování hodnot humanity a tolerance. Navíc, vysoké školy a univerzity by měly mít ambici působit aktivně ve veřejném prostoru“, dodává.

Ještě jako rektor Univerzity Palackého v Olomouci poskytl Jaroslav Miller (rozhovor s ním čtěte zde) ve spolupráci s mezinárodní organizací Scholars at Risk stipendium pronásledovaným tureckým akademikům a v roce 2020 vypsal rovněž stipendium ve prospěch studentů a vědců z Běloruska.

 

Zdroj: Angloamerická vysoká škola


Angloamerická vysoká škola (www.aauni.edu) je jednou z prvních soukromých vysokých škol v České republice, která vznikla na počátku 90. let 20. století a na které studují studenti z více než 80 zemí světa. AAU je tak nejvíce internacionalizovanou vysokou školou v České republice s podílem zahraničních studentů přesahujícím 90 procent. AAU Je také jedinou vysokou školou v ČR, která získala americkou vysokoškolskou akreditaci organizace WSCUC. Angloamerická vysoká škola sídlí v Thurn-Taxisově paláci na Malé Straně.

 

Pokud byste se chtěli dozvědět více o aktuální situaci afghánských vědců a univerzit v zemi, přečtěte si náš nedávný článek.